‪...‬טוען
 

PDM

Predictive Maintenance - שיטת תחזוקה הלוקחת בחשבון את קצב הבלאי של מערכות שונות וקביעת מועד התחזוקה בהתאם.

במטוסים, על בסיס נתוני זמן ממוצע בין תקלות, מוגדר "אורך חיים תקין" לכל רכיב - ובהגיעו לקצה השעות המוגדרות - מבוצעת בו ביקורת או שהוא מוחלף. באופן זה ניתן לצמצם את התקלות ולצפות את מועד כניסתו של מטוס לטיפול.

Menu

This is just a sample menu - edit it


arrow Home Page
arrow Last changes
arrow Forums
arrow FAQS
arrow ...