‪...‬טוען
 

Doświadczalne Warsztaty Lotnicze

מפעלי תעופה ניסיוניים - Doświadczalne Warsztaty Lotnicze הוא מפעל פולני שפעל בין השנים 1933-1939, תחת ניהולו של Jerzy Wędrychowski אשר היווה מתקן ייצור למטוסים שתוכננו על ידי מפתחי מטוסים פולנים ובהם: ,Stanisław Rogalski ,Jerzy Drzewiecki ,Bronisław Żurakowski ,Tadeusz Chylinski ,Leszek Dulęba ,Andrzej Anczutin ,Henry Millicer.

המפעל נודע במטוסים שייצר עבור Stanisław Rogalski, Stanisław Wigura ו-Jerzy Drzewiecki שנודעו בראשי התיבות - RWD.

בשל כושר הייצור הנמוך של המפעל - הועבר עיקר ייצור המטוסים אל מפעלים אחרים תחת זיכיון.

Menu

This is just a sample menu - edit it


arrow Home Page
arrow Last changes
arrow Forums
arrow FAQS
arrow ...