‪...‬טוען
 

Boeing B747-258C

המטוסים מדגם Boeing 747-200C הם מטוסים יסיבים למטען השונים מדגם Boeing 747-200B בכך שמותקן בהם מנגנון לפתיחת החרטום לשם ביצוע העמסת אף.

Menu

This is just a sample menu - edit it


arrow Home Page
arrow Last changes
arrow Forums
arrow FAQS
arrow ...