Loading...
 

תפסתי מטוס

יוצרים

ביצוע: קרח תשע
מילים: נועם רותם ואוהד קוסקי
לחן: נועם רותם ואוהד קוסקי

תפסתי מטוס

מבטים אחד ושניים,
ועוד רגע מספרים,
מתחלפים בן הידיים, נקשרים.
ארוחה קצרה או סרט,
אין שום צורך למהר.
במיטה זה את אומרת - תיזהר.
בעוד שנה וחצי אין כבר אהבה.
נגור בפתח תקווה בדירה שכורה.

החלומות שלך...
התוכניות שלך...
את יודעת שאני לא מדבר איתך אפילו.
כשהיחסים התחילו לקרוס,
תפסתי מטוס.
כן, כן, תפסתי מטוס.

מול הטלוויזיה יש כבר,
כורסאות וגם שמיכה,
בשביל זה אנחנו יחד משפחה?
לתמונה נדחוף גם ילד,
זה ידוע אין ברירה,
אהבה שלא יוצרת נגמרה.
זה לא יורד במים בלי אבקת כביסה,
במחיר אחד לשניים וצו הריסה.

החלומות שלך...

זה לא ממך זה מהכל,
לברוח פיתרון גדול,
את לא יכולה אפילו לכעוס עלי.
תפסתי מטוס..
זה כדאי! תפסתי מטוס...

את יודעת שאני...

לא ראיתי בעיניים,
כשניגשת עם עט ביד.
איך אני נשוי פלוס שניים,
קברתי את חיי

Menu

This is just a sample menu - edit it


arrow Home Page
arrow Last changes
arrow Forums
arrow FAQS
arrow ...