‪...‬טוען
 

תאונות מטוסים - צבאיים

1940-1949

שנות החמישים


שנות השישים

21.1.1960-תאונת מטוס הרוורד מס' 35
1.9.1960 - תאונת הרוורד מס' 91
15.9.1960 - תאונת מטוס אורגאן מס' 51
9.1.1961 - תאונת מטוס הרוורד מס' 90
27.3.1961 - תאונת מטוס ווטור מס' 37
14.9.1961 - תאונת מסוק אלואט מס' 09
1.2.1962 - תאונת מסוק S-58 מס' 12
15.2.1963 - תאונת מטוס אוראגן מס' 21
21.4.1963 - התנגשות ווטור מס' 66 ופוגה מס' 76
4.8.1963 - תאונת פייפר מס' 43
29.8.1963 - תאונת מטוס פייפר מס' 44
11.11.1963 - תאונת מטוס שחק מס' 53
23.4.1964 - תאונת מסוק אלואט מס' 08
6.7.1964 - תאונת מסוק סיקורסקי מס' 01
2.11.1964 - תאונת מטוס מיסטר מס' 50
6.5.1965 - תאונת מטוס פוגה מס' 234
19.10.1965 - תאונת מטוס שחק 74
30.12.1965 - תאונת מטוס סופר מיסטר מס' 38
19.1.1966 - תאונת מטוס פוגה מס' 71
10.5.1966 - תאונת מטוס אוראגן מס' 88
24.8.1966 - תאונת מטוס שחק 22
5.6.1966 - תאונת מסוק אלואט מס' 06
31.1.1967 - תאונת מטוס שחק מס' 01
10.10.1968 - תאונת מסוק בל-205 מס' 07
10.10.1968 - תאונת מטוס שחק 55
14.3.1969 - תאונת מטוס פוגה 002
28.5.1969 - תאונת מטוס מיסטר 26

שנות השבעים

3.11.1970 - תאונת מטוס מיסטר מס' 92
29-30.11.1970 - תאונת מטוס ענק 037 - 4X-FPS
2.4.1971 - תאונת מטוס עייט מס' 207
8.7.1971 - תאונת יסעור 33
3.9.1971 - תאונת יסעור 41
19.2.1973 - תאונת מטוס נשר 91
7.5.1973 - תאונת מסוק בל 205 מס' 63
21.5.1973 - נטישת שחק מס' 49 מעל ביה"כ בטבעון
27.8.1973 - תאונת מטוס קורנס 174
9.9.1973 - תאונת מסוק בל 205 מס' 71
7.10.1973 - תאונת מטוס שחק מס' 59
13.10.1973 - תאונת מטוס קורנס מס' 697
12.2.1974 - תאונת מטוס ססנה מס' 206
16.3.1974 - תאונת מטוס נשר מס' 514
19.4.1974 - תאונת יסעורים במחניים
29.9.1974 - תאונת מסוק בל 205 מס' 040
28.10.1974 - תאונת מטוס עייט מס' 326
9.1.1975 - התנגשות זוג מטוסי עייט
26.11.1975 - תאונת מטוס קורנס מס' 150
25.11.1975 - תאונת מטוס קרנף מס' 203
3.12.1975 - תאונת כפיר מס' 737
29.2.1976 - התגשות מטוס פוגה ומטוס עייט
3.11.1976 - תאונת מטוס כפיר מס' 718
2.2.1977 - תאונת מטוס קורנס מס' 324
8.3.1977 - סגן אילן רמון - תאונת טיסה
10.5.1977 - תאונת יסעור מס' 360 (אסון הנ"ד)
17.5.1977 - תאונת יסעור מס' 532
24.6.1977 - תאונת מטוס נשר מס' 585
7.8.1977 - תאונת מטוס כפיר מס' 706
23.11.1977 - תאונת מסוק אנפה מס' 018
11.12.1977 - תאונת מטוס עייט מס' 382
7.3.1978 - תאונת מטוס קורנס מס' 275
4.6.1978 - התנגשות קורנס מס' 609 ועייט מס' 319
12.3.1979 - תאונת מטוס קורנס מס' 273
20.4.1979- תאונת מטוס נשר מס' 578
13.7.1979 - תאונת מטוס נשר מס' 688
15.7.1979 - תאונת יסעור מס' 534
18.9.1979 - תאונת מטוס כפיר מס' 899

שנות השמונים

29 ביוני 1980 - תאונת מסוק יסעור מס' 55
10.7.1980 - תאונת מטוס כפיר מס' 840

18.12.1980 - תאונת מטוס ((עייט מס' 879
20.1.1981 - התנגשות ((קורנס מס' 222 בנץ מס' 222
29.4.1981 - התנגשות זוג מטוסי עייט
25.4.1981 - תאונת מטוס שחק מס' 144
13.8.1981 - תאונת מטוס כפיר מס' 762
12.9.1982 - תאונת מטוס עגור מס' 010
22.1.1984 - תאונת מטוס קורנס מס' 139
5.2.1984 - תאונת עייט מס' 616
7.12.1986 - תאונת מטוס נץ מס' 225

18.3.1987 - תאונת מסוק צפע מס' 239
21.9.1987 - תאונת מטוס קורנס מס' 260
1.12.1987 - תאונת מטוס קרנף מס' 448 / 4X-FBU
מאי 1983 - תאונת בז מס' 957 - הבז שנחת עם כנף אחת
28.8.1983 - תאונת מטוס נץ מס' 227
24.9.1984 - תאונת מסוק אנפה מס' 035

21.10.1985 - תאונת מסוק צפע מס' 389
5.11.1985 - תאונת מטוס כפיר מס' 818
8.1.1986 - תאונת קורנס מס' 110
3.7.1986 - תאונת נץ מס' 277
25.1.1988 - תאונת מטוס בז 669 'להק'
15.8.1988 - תאונת מטוס קורנס מס' 227
25.11.1988 - תאונת מטוס עגור מס' 008
29.12.1988 - תאונת מסוק יסעור מס' 245
18.12.1988 - תאונת מטוס נץ מס' 015

שנות התשעים

22.4.1990 - תאונת מסוקי יסעור מס' 355 ויסעור מס' 367 ליד מבוא שילה
13.7.1990 - תאונת מטוס עגור מס' 032
11.7.1990 - תאונת מטוס כפיר מס' 837
10.2.1991 - תאונת מטוס בז מס' 821
אוגוסט 1991 - תאונת מטוס קורנס מס' 288
5.1.1992 - תאונת מסוק יסעור מס' 542 ויסעור מס' 550
1.7.1992 - תאונת מסוק אנפה מס' 050
31.3.1996 - תאונת מסוק יסעור מס' 066 'עקב חורף'
מאי 1994 - תאונת מטוס בז 802 'פנתר'
6.12.1994 - תאונת מסוק אנפה מס' 057
18.7.1995 - תאונת מטוסי ברק 606 ו-660
10.8.1995 - תאונת מטוס בז מס' 965 'ציפור האש'
4.2.1997 - התנגשות יסעורים 357 ו-903 (אסון שאר ישוב)
13.1.1997 - תאונת מטוס בז 137 "ירון רונן"
31.8.1998 - תאונת סייפן מס' 032
9.8.1998 - תאונת מטוס ברק 368
15.3.1998 - תאונת מסוק צפע מס' 489

שנות ה-2000

3.4.2002 - תאונת מטוס ברק 088
3.3.2003 - תאונת מטוס פשוש 366
24.2.2003 - תאונת מטוס ברק 310
3.5.2005 - תאונת מטוס ברק 041
19.7.2006 - תאונת מטוס סופה 489
22.10.2008 - התרסקות מטוס צוקית של ביה"ס לטיסה
13.9.2009 - תאונת מטוס נץ מס' 140תאונת מסוק אנפה מס' 026
תא"ל מיל' ישראל בהרב מספר על תאונת שחק 11

Menu

This is just a sample menu - edit it


arrow Home Page
arrow Last changes
arrow Forums
arrow FAQS
arrow ...