Loading...
 

ציון לשבח - סרן ליאור אלעזר

Image

לאות ולעדות
על גילוי דבקות במשימה, אומץ לב, קור רוח וכושר בצוע מעולה.
תאור המעשה
ב-9 באוקטובר 1973 הוביל סגן אלעזר ליאור, כנווט, מבנה מטוסים לתקיפת המטה הכללי הסורי בדמשק. במהלך הטיסה נקלע המבנה לתנאי מזג אוויר קשים ביותר, שהפכו את המשימה לבלתי אפשרית כמעט. סגן אלעזר ליאור היה שותף להחלטה להמשיך ולהוביל את המבנה בטיסה מעל העננים, אף על פי שהדבר היה כרוך בסיכון של גילוי מוקדם על ידי האויב. אחר כך ניווט את המבנה למטרה, וזו הותקפה בהצלחה. במעשיו אלה הוכיח סגן אלעזר ליאור דבקות במשימה, אומץ לב, קור רוח וכושר בצוע מעולה.

על מעשה זה הוענק לו
:

ציון לשבח - ראש המטה הכללי

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש"ל - 1970
ניסן תשל"ו - אפריל 1976

מרדכי גור, רב-אלוף
ראש המטה הכללי

Menu

This is just a sample menu - edit it


arrow Home Page
arrow Last changes
arrow Forums
arrow FAQS
arrow ...