Loading...
 

ציון לשבח - סרן ח א

Image

לאות ולעדות
כי סרן ח א 3101863
על גילוי תעוזה ודבקות במשימה בעת פעולת החילוץ
תאור המעשה
ב-16 באוקטובר 1986 הוזנקו זוג מסוקי צפע כדי לחפות על מסוק אנפה שנשלח לחלץ צוות קורנס שנטש בשמי לבנון. מאחר ונסיבות שנוצרו בשטח מנעו מהאנפה לבצע את משימתה, הציע מוביל מסוקי הצפע לנסות הוא ולחץ את טייסי הקורנס. אולם, תקלה שהתגלתה במסוק במהלך ההתקרבות, חייבה את חזרתו לבסיס. צוות מספר שניים במבנה מסוקי הצפע, הטייסים רס"ן א.מ וסרן א.ח המשיכו בתהליך החילוץ, איתרו את מקומו של אחד משני אנשי צוות הקורנס בתוך ואדי צר ומצוקי ובהנחייתו הצליחו לרחף מעליו בגובה נמוך ותוך סיכון רב, עד שהתאפשר לו ללפות בידיו את מגלשי המסוק. בהתרחקם מן המקום ומתוך דאגה לשלומו של הטייס הניצול, טסו השניים בגובה ובמהירות נמוכים, על אף היות השטח מאוים. שני נסיונות שעשו מאוחר יותר בנתיב טיסתם לאורך חוף הים, האחד לנחות כדי להושיב את הטייס הניצול על דלת תא התחמושת של המסוק והשני כדי להעבירו למסוק חילוץ שחבר בנתיים, לא צלחות מחמת אש אוייב שנורתה לעבר המסוק. רס"ן א.מ וסרן א.ח המשיכו בטיסתם, כאשר הטייס הניצול יושב על אחד ממגלשי המסוק וחובק בזרועותיו ברגל המגלש, עד להביאם אותו לאדמת מבטחים. במשימת חילוץ זאת, הפגינו השניים, תעוזה ודבקות במשימה, הראויים לציון לשבח.

על מעשה זה הוענק לו
:

ציון לשבח - ראש המטה הכללי

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש"ל - 1970
ניסן תשמ"ז - אפריל 1987

משה לוי, רב-אלוף
ראש המטה הכללי

Menu

This is just a sample menu - edit it


arrow Home Page
arrow Last changes
arrow Forums
arrow FAQS
arrow ...