‪...‬טוען
 

ציון לשבח - סגן-משנה יורם רומם

Image

Image
לאות ולעדות

על תושייה, קור רוח ודבקות במשימה
תאור המעשה
ביום ה-3 באוגוסט 1970, טס סגן-משנה יורם רומם כנווט במטוס קורנס מס' 661, שהיה בגיחה מבצעית. באזור המטרה נפגע המטוס מטיל S.A.-3. כתוצאה מכך נפגעו חלק ממערכות המטוס והטייס (רענן נאמן)נפצע בכף ידו השמאלית, ולפיכך לא יכול להטיס את המטוס בכוחות עצמו. אף על פי שהדבר חרג מתחום הכשרתו וידיעותיו, נטל סגן-משנה יורם רומם על עצמו להטיס את המטוס, לפי הנחיותיו של הטייס, והביאו לבסיס, שם סייע לטייס בנחיתה, על-ידי תפעול המצערות.

על מעשה זה הוענק לו
:

ציון לשבח - ראש המטה הכללי

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש"ל - 1970
סיון תשל"ג - יוני 1973

דוד אלעזר, רב-אלוף
ראש המטה הכללי


Menu

This is just a sample menu - edit it


arrow Home Page
arrow Last changes
arrow Forums
arrow FAQS
arrow ...