‪...‬טוען
 

ציון לשבח - יוסף נורי

Image

לאות ולעדות
כי האזרח יוסף נורי 656253
על גילוי אומץ-לב ומסירות
תאור המעשה
ביום 20 באפריל 1974 פרצה דליקה במתקן של אחד מבסיסי חיל האוויר. יוסף נורי, היה אותה שעה בתורנות בתחנת כיבוי-אש. כשפרצה הדלקה במתקן נכנס יוסף נורי פנימה וזרנוק הכיבוי בידו ולא נטש את המקום עד שהאש כובתה כליל - על-אף סכנת ההתפוצצות. במעשה זה גילה יוסף נורי אומץ-לב ומסירות.

על מעשה זה הוענק לו

ציון לשבח - ראש המטה הכללי

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש"ל - 1970
תשרי תשל"ו - ספטמבר 1975

מרדכי גור, רב-אלוף
ראש המטה הכללי

Menu

This is just a sample menu - edit it


arrow Home Page
arrow Last changes
arrow Forums
arrow FAQS
arrow ...