Loading...
 

ציון לשבח - זאב רז

Image

לאות ולעדות
על גילוי מנהיגות, רמה מקצועית גבוהה ותעוזה
תאור המעשה
מפקד טייסת, סא"ל ר.ז., הכין והוביל את מבצע תקיפת הכור הגרעיני בבגדד. סא"ל ר. הוביל מבצע זה, שהיה אחד המבצעים הנועזים שביצע חיל האוויר מעודו, בקור רוח תוך הפגנת מנהיגות, רמה מקצועית גבוהה ותעוזה.

על מעשה זה הוענק לו
:

ציון לשבח - ראש המטה הכללי

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש"ל - 1970
סיוון תשמ"א - יוני 1981

ראש המטה הכללי

Menu

This is just a sample menu - edit it


arrow Home Page
arrow Last changes
arrow Forums
arrow FAQS
arrow ...