Loading...
 

ציון לשבח - אהרון יואלי

Image

הנני לציין לשבח
את ק\1665 סרן אהרון יואלי - חיל האוויר
על ביצוע פעולה קרבית ביעילות וזריזות מופתית.

תיאור המעשה:
ב-1 בספטמבר 1955 כשהסיגו מטוסי האויב את גבול המדינה, הוזנק סרן אהרון יואלי עם בן זוגו על מנת להניסם. כשהדביק את מטוסי האויב פעל ביעילות וזריזות מופתית ובעוד בן זוגו מחפה עליו - תקף את מטוסי האויב והפילם בזה אחר זה.

כ' באלול תשט"ו - 7 בספטמבר 1955

משה דיין, רב-אלוף
ראש המטה הכללי

Menu

This is just a sample menu - edit it


arrow Home Page
arrow Last changes
arrow Forums
arrow FAQS
arrow ...