‪...‬טוען
 

עיטור המופת - רב-סמל אשר אתרוג

Image

לאות ולעדות

תאור המעשה
רב-סמל אשר אתרוג פעל כאיש צוות בכלי טיס. במשימה קשה ומסובכת, ביצע רב-סמל אשר אתרוג את תפקידו בצורה מופתית, תוך משמעת ודיוק מירבי.

על מעשה זה הוענק לו
:

עיטור המופת

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש"ל - 1970
ניסן תשל"ג - אפריל 1973

דוד אלעזר, רב-אלוף
ראש המטה הכללי

"מופת נתתיך לבית ישראל" - יחזקאל י"ב ו

Menu

This is just a sample menu - edit it


arrow Home Page
arrow Last changes
arrow Forums
arrow FAQS
arrow ...