‪...‬טוען
 

עיטור המופת - יוחנן (רוזר) בן-צבי

Image

לאות ולעדות

תאור המעשה
ביום 13 בנובמבר 1966, בעת סיור מעל גזרת הקרב בהר חברון, נפגע מטוסו של סגן יוחנן (רוזר) בן-צבי מאש נ"מ והוא נפגע בפניו ובעינו השמאלית, עד כדי אבדן זמני של כושר הראיה בעין זו. למרות הפגיעה, אשר הכבידה ביותר על אפשרות התמצאותו ועל הטסת המטוס, סרב לנטוש את המטוס. הוא הנחיתו באופן מושלם בבסיס, כשהמטוס פגוע תוך שמירה על קור רוח למופת ושליטה מעולה במטוס. בקור רוחו, בשיקול דעתו ובכושרו המקצועי המעולה, הציל סגן יוחנן (רוזר) בן-צבי את מטוסו.

על מעשה זה הוענק לו
:

עיטור המופת

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש"ל - 1970
ניסן תשל"ג - אפריל 1973

דוד אלעזר, רב-אלוף
ראש המטה הכללי

"מופת נתתיך לבית ישראל" - יחזקאל י"ב ו

Menu

This is just a sample menu - edit it


arrow Home Page
arrow Last changes
arrow Forums
arrow FAQS
arrow ...