‪...‬טוען
 

נשר מס' 99

פרטי המטוס

תולדות המטוס

 • ב-9 בדצמבר 1973 סופק המטוס לחיל האוויר והוצב בטייסת 'שומרי הערבה' בבסיס עציון.
 • כשהחלה הטייסת לקלוט מטוסי כפיר, הועבר אל טייסת 253 בבסיס איתם.
 • לאחר שנחתמה העסקה הראשונה למכירת הנשרים לארגנטינה, הוטס אל מפעלי התעשייה אווירית לישראל, שם שופץ, שומר ב"קוקון" והועבר לארגנטינה באוניה.
 • ב-28 במאי 1981 ביצע המטוס את טיסתו הראשונה בשירות חיל האוויר הארגנטינאי תחת המספר C-427 כשהוא מוטס בידי מאיור לואיס וילאר.
 • המטוס הוחזק בבסיס קורדובה במשך מלחמת פוקלנד.
 • המטוס שימש אב טיפוס להשבחת המטוסים לגירסת "Finger" (אויוניקה של כפיר C-2) שבוצעה על-ידי התעשיה האוירית וח"א הארגנטינאי בבסיס האחזקה ריו IV.

ב-15 בפברואר 1982 ביצע את טיסת הבכורה כדגם זה.

 • ב-26 בפברואר 1982 הועבר המטוס אל המרכז לניסויי טיסה וחימוש של חיל האוויר הארגנטינאי על מנת לשמש כאב טיפוס לפרוייקט SINT
 • ב-18 באוקטובר 1984 ביצע טיסת ניסוי ראשונה כאב טיפוס להשבחת "פינגר IIIA" - פרוייקט שכלל התקנת מכ"מ טלמטרי מתוצרת אלתא, תצוגה עילית של אל אופ, מערכת ניווט דגם S-8600 של אלביט ומערכת כח"ן דגם WDNS-41 של אלביט.
 • ב-10 בדצמבר 1984 הוחזר המטוס אל בסיס הבריגדה האווירית השישית.
 • ב-25 באוקטובר 1993 נפגע המטוס בעת הרצת מנוע במרכז ניסויי הטיסה.
 • ב-20 באוקטובר 1997 הוצא סופית משרות.

Menu

This is just a sample menu - edit it


arrow Home Page
arrow Last changes
arrow Forums
arrow FAQS
arrow ...