‪...‬טוען
 

טייסת 200

Image

כינוי הטייסת

 • טייסת המל"טים הראשונה
 • טייסת הכטב"מים הראשונה

תולדות הטייסת

לאור התפתחות מערך הכטב"ם, והעליה בכמות ובמורכבות משימות המערך, הוחלט גם על הקמת בית-ספר להכשרת מפעילי כטב"ם – מטיסי פנים וחוץ בבסיס פלמחים. בספטמבר 2002 הוחלט על שילובו במרכז המאמנים הייעודי שהלך והוקם בצפון הבסיס עבור מאמן המסוקים, וקביעת שמה של המסגרת האחודה – בית הספר לכטב"ם ומאמנים. עד להשלמת בניית התשתיות בבסיס, הוחלט כי בית הספר לכטב"ם יפעל זמנית בעין-שמר.

 • ב-11 ביוני 2001 פורסמה הוראת ארגון להקמת בית-הספר לכטב"ם, כיחידת משנה של בבסיס פלמחים. מעבר להכשרת מטיסים, הוסמך בית הספר להעניק לחניכים השלמה לקצונה בחיל-האוויר, להכשיר מדריכים להדרכה ולתחזק את מטוסי וקרונות בית הספר ברמת דרג א'. בשלב הראשון לקיומו הפעיל בית הספר מזל"טי זהבן.
 • ב-1 באפריל 2004 עבר בית הספר לכטב"ם מבסיס עין-שמר אל בסיס פלמחים והוצב בחוות המאמנים הייעודית שנבנתה בצפון הבסיס. לאחר המעבר נוספו לבית-הספר משימות ותכנים הכוללים מתן שירותי הדרכה בתחום הכטב"ם. לקראת המעבר הוצאו מזל"טי הזהבן מהסד"כ, ובית הספר החל בהפעלת כלי הטיס המבצעיים. משך הכשרת המטיסים אורך כשישה חודשים. סוגי השירות שניתנים ע"י היחידה כוללים הכשרה בסיסית מלאה לכטב"ם, שמירת כשירות ידע, שירותי מרכז הדרכה והכשרת מדריכי טיסה. בעקבות התוספות שונה המבנה הארגוני של בית-הספר.

- הכשרת מדר"ט כטב"מ חיילית.
- גף מרכז הדרכה כטב"ם – מרכז הדרכה לכלל מערך הכטב"ם.

תולדות הטייסת

רקע
במהלך מלחמת ההתשה החל מערך הטק"א (טילי קרקע-אוויר) המצרי לקלוט סוללות SA-2 ו-SA-3. הופעתן של הסוללות החדשות בזירה הסבה לחיל אוויר אבידות, ומאידך פגעה ביכולת איסוף המודיעין החזותי. בחיפוש אחר פיתרון יעיל שיוכל להביא מודיעין מבלי לסכן חיי אדם, נבחנה האפשרות להצטייד בכלי טיס בלתי מאויישים. לשם איתור האפשרויות ואיפיון המערכת הוקם צוות מצומצם בראשות מפקד בסיס ח"א בני פלד.
לאחר בחינת מספר אפשרויות נחתם בסוף יולי 1970 חוזה עם חברת "טלדאין-ראיין", במסגרתו התחייבה החברה לפתח דגם חדש ומשופר של מטוס ללא טייס (מל"ט) שכונה מב"ט (מטוס בלי טייס) - שיהיה בעל יכולות צילום בגובה רב ונמוך, ויכולת טיסה לטווח ארוך. פיתוח המל"ט התבסס על הדגם הראשוני של מל"ט I124 שהיה בשימוש חיל-אוויר האמריקאי, ואף הספיק ליטול חלק במלחמת ויטנאם.

 • בסוף חודש יולי 1971 קלטה הטייסת 12 מטוסי מב"ט ראשונים.
 • ב-1 באוגוסט 1971 הוקמה יחידת המל"טים בבסיס פלמחים. משימותיה העיקריות כללו צילומים מהאוויר באזורי אמ"ט (אזור מוגן טילים), וביצוע הטעיות. עם קליטת המל"טים פרסה הטייסת לאתר ההפעלה המבצעי הראשי שלה בבח"א 3 (בסיס רפידים) שבסיני, עקב קירבתו לזירת הפעילות המבצעית בגיזרה המצרית. טיסה ראשונה במסגרת הטייסת נערכה מיד לאחר פתיחתה.
 • בספטמבר 1971 ביצעה הטייסת את גיחתה המבצעית הראשונה באזור תעלת סואץ, לאחר הפלת מטוס ה'ענק' על-ידי טיל SA-2 מצרי, במסגרתה ביצע המב"ט מספר נתיבי צילום אנכיים, בהצלחה - נתיבים שהפכו לנדירים ביותר באותה תקופה על-ידי מטוסי קרב, עקב איומי הטק"א.

טיסות הניסוי הסתיימו במהלך חודש דצמבר, ובשלהי חודש זה הוכרזה הטייסת כמבצעית.

 • במהלך יוני 1971 יצאה משלחת נוספת של חיל אוויר לארה"ב, לאפיון מל"ט הטעיה כנגד מערכי הטק"א. בביקור זה אותר בחברת "נורתרופ" מטוס ללא טייס קטן ופשוט, שענה על הצורך המבצעי. המשלחת חתמה על חוזה לאספקת 27 מל"טים.
 • בחודש דצמבר 1971, הגיעו אל ישראל מל"טי 'תלם' ראשונים ונקלטו בטייסת. ייעודו העיקרי של ה"תלם" היה פתיון שימשוך אליו את הטק"א, ובדרך זו יקל על מטוסי הקרב לזהות את סוללות הטילים ולהשמידן. את טבילת האש המבצעית עבר ה"תלם" במלחמת יום הכיפורים.
 • במלחמת יום הכיפורים שימש ה'תלם' כמטוס להטעיית ולשיבוש מערכות המכ"מ. במהלך המלחמה שוגרו התלמים בגזרה הצפונית מאתרים בצפון ובדרום.
 • בבוקר ה-7 באוקטובר 1973 שוגרו ה"תלמים" לראשונה מאתר צפוני לעבר רמת הגולן, והטעו את הסורים לחשוב שמדובר בתקיפה מאסיבית של סוללות הטק"א ע"י מטוסי קרב.
 • במהלך מלחמת יום הכיפורים שיגרה הטייסת 23 תלמים, מהם 18 שיגורים מוצלחים ו-5 שיגורי נפל. על כל שיגור של 4-2 תלמים שיגרו המצרים 25-20 טילים לאוויר, ולכן הוכיחו עצמם כפתיונות יעילים מאוד. תוספת חשובה של 200 "תלמים" הגיעה מארה"ב, במהלך המלחמה.
 • בגזרה הדרומית פרסה הטייסת את מל"טי המב"ט לאתר דרומי ואולם לאחר תקיפה אווירית של רביעיית מטוסי MiG-17, דולגו המל"טים לבסיס חיל האוויר. המב"ט הופעל באופן אינטנסיבי במשך 12 ימי לחימה, וביצע 19 גיחות, במהלכן נימחו 10 מל"טים. בסיום המלחמה נותרו בטייסת 2 מב"טים בלבד.

לאחר המלחמה הוחלט לעבות את סד"כ המב"ט שנשחק במלחמה, ו-24 מל"טי מב"ט חדשים הוזמנו עבור הטייסת.

 • ב-1 במאי 1974 ניתן תוקף לארגון מחדש של הטייסת. ייעודה נקבע:
  להפעיל מטוסים בלתי מאויישים על סוגיהם למשימות צילום, שיבוש, הטעיה, הונאה, ניסוי ולמשימות מטרה. הטייסת גם הופקדה על תחזוקת מטוסיה בדרג א', והכשרת טכנאיה להפעלה מבצעית של הסד"כ
  .
 • במסגרת אירגונה מחדש כללה הטייסת שני גפים עצמאיים בהיבטי מבצעים, מנהלה ותחזוקה:
  • גף מב"ט
  • גף תלם: הגף כלל 4 מחלקות, כשכל מחלקה יועדה לפריסה לאתר קבוע מראש, להפעלת 10 משגרים.
 • סוגי האמל"ח שהטייסת הפעילה גזרו את המאפיינים הבאים:
  • ניידות קרקעית על כל המשתמע בתחום זמן ומרחב - בדומה למסגרות המתפעלות נשק קרקעי כגון גדודי הנ"מ.
  • רמה טכנולוגית גבוהה של אחזקה בדומה לטייסות הטיסה, לפתרון בעיות הסבב.
 • בהמשך רכש צה"ל מל"טי 'שדמית' - מטוסי מטרה לניסויי אמל"ח - נהוגים מקרונות מב"ט. בניגוד למב"ט, השדמיות הינן פלטפורמות בעלות יכולת תמרון, שאופן הטסתם שונה בתכלית, והן מיועדות להפעלה ברגיעה.
 • ב-10 ביוני 1975 בוצע שיגור ראשון של 'שדמית'. חלק מהשדמיות שתוחזקו על-ידי חיל האוויר נרכש על-ידי רפא"ל לשם ביצוע ניסויים במערכות נשק שפיתחו.
 • בספטמבר 1974 יצאה משלחת לחו"ל על מנת לאפיין לאפיין מזל"ט/מצלמה שיוכל לענות על הצורך המבצעי לקבלת מודיעין בזמן אמת. במקביל ליציאת המשלחת - החלה חברת תדיראן לפתח מטוס זעיר ללא טייס (מזל"ט) הנושא מטעד טלויזיוני מיוצב, בעל יכולת שידור תמונה. המשלחת חזרה עם 2 הצעות:
  • "בז נודד" - של חברת "פילקו פורד" - המזלט"ים היו זמינים, ונחתם עם החברה הסכם לאספקתם המיידית.
  • "בז גמדי" - של חברת T.R האמריקנית אשר היה בשלבי תיכנון, וחיל אוויר החליט להשקיע כסף בפיתוחו. התקציב שהוקצב לפיתוחו נגמר לפני שהספיק להגיע לשלב ניסוי מבצעי, ובחיל אוויר הוחלט לוותר עליו.
 • ב-15 בינואר 1977 בוטל גם גף "בז נודד" בטייסת.
 • ב-1 בפברואר 1979 ניתן תוקף לארגון מחדש של הטייסת שתהווה מסגרת אירגונית תחזוקתית אחת להפעלת מטוסי המל"ט ותכלול 3 גפים:
  • גף טיסה - סדיר ומילואים
  • גף אחזקה - סדיר ומילואים
  • גף "תלם" - מילואים
 • ב-1 ביולי 1979 ניתן תוקף להקמת גף לקליטת מזל"טים ביחידת המל"טים - ה'זהבן' מעביר לראשונה תמונת טלוויזיה של המטרות.
 • השימוש ההולך וגובר בכלים בלתי מאוישים לקבלת תמונת מודיעין חזותית בזמן אמת, הביא את התעשיה אווירית לישראל לפיתוחו של מזל"ט נושא מטעד טלויזיוני מיוצב, בעל יכולת שידור. כינויו של המזל"ט "זהבן", ו-20 מזל"טים מסוגו נקלטו בטייסת ביוני 1979 בגף ייעודי שהוקם לצורך כך בבסיס חצור. הגרסה הראשונית של ה"זהבן" כללה מזל"ט קצר כנפיים שהיה משוגר בעזרת רקטות. לאחר שיפורים ושינויים הוארכה מוטת כנפיו בכ-2 מטר, והוקנתה לו יכולת המראה עצמאית ממסלול, על-ידי מטיס חוץ.
 • ב-21 ביוני 1981 הוכרז גף "זהבן" כגף מבצעי בטייסת, ומרכז הכובד המבצעי שלה הועבר אל ה"זהבנים". מפקד גף מב"ט הוסב למפקד גף טיסה, ומונה לשמש גם כמפקד גף מב"ט. עם הכרזת המבצעיות, הפך הגף לגף סדיר ועצמאי לצידם של שני הגפים הותיקים - המב"ט וה"תלם".
 • פעילותו המבצעית הראשונה של ה"זהבן" נערכה במהלך משבר הטילים בלבנון בשנת 1981, כשאחד המזל"טים הוזנק מאתר צפוני לאמ"ט בבקעת הלבנון, והצליח לשדר בזמן אמת תמונה חזותית של מערכי הטק"א הסורי באיזור.
 • ב-14 במאי 1981 השתתף מב"ט של הטייסת בגיחת צילום בגובה 40,000 רגל מעל בקעת הלבנון. במהלך ביצוע הפ"מ, הזניקו הסורים מטוס MiG-21 ליירוט ה"צלם". טייס המיג ביצע לג טיפוס לעבר המב"ט, כשלפתע הזדקר המטוס, ונכנס לסחרור. טייס המיג הצליח לנטוש, והמטוס התרסק באזור קוצייר.
 • ב-11 ביוני 1982 פרס גף זהבן לאתר צפוני וביצע את המשימות הבאות:
  • איסוף מודיעין על סוללות טק"א
  • איסוף מודיעין להשתתפות
  • דווח תוצאות תקיפה
  • הכוונת מטוסים לתקיפת טק"א ורק"ם אחר
  • איסוף מודיעין יבשה לטובת אוגדה, "עוצבת סיני" חיפוש מטוסים ומסוקים שהופלו
  • צילום צירי תנועה לצורך תיעוד. באחד מהמבצעים הצליח לזהות סוללת 8-A.S שהותקפה ע"י מטוסי קרב. במהלך הטיסות אבד מטוס אחד בטיסה מבצעית לאחר שנפגע מקליע. כן נפגעו מספר מטוסים בתהליכי המראה ונחיתה אשר תוקנו בשטח.
 • במהלך מלחמת 'שלום הגליל' ביצעו מל"טי המב"ט 3 גיחות, במהלכם הופלו 2 מב"טים בשטח סורי. מב"ט שלישי השלים את משימתו כמתוכנן, והונצל. בנוסף בוצעו 9 גיחות "תלם" מתוך 11 שיגורים (2 התרסקו לאחר שיגור).
 • עם קליטת הזהבנים בטייסת התרחבה פעילותה בשיעור ניכר. לאור זאת ובהתאם לתחזית התפתחות פעילות הטייסת בעתיד, הוכר הצורך בפיצול הגף. מגבלות משאבים ותקציב מנעו את מימוש הצורך במהלך השנים 1984 ו-1985.
 • ב-14 במאי 1985 אושרה הצעת מחלקת תוא"ר לשינוי המבנה הארגוני של הטייסת. להלן עיקרי ההצעה:
 1. הקמת גף מל"טים במעמד רס"ן והכפפת גף "תלם" (מסגרת מילואים) אליו.
 2. שמירת מבנה גף אחזקה במסגרת מרכזית הכוללת אחזקה לכל סוגי המטוסים בטייסת.
 3. הפרדת קצין הדרכה מגף טיסה, והכפפתו ישירות למפקד הטייסת.
 4. הקמת פונקציית מפקד גף מבצעים במעמד רס"ן.
 5. הפיכת מפקד גף טיסה למפקד גף "זהבן" (אליו הוכפפו 2 פלגות זהבן).
 6. המרת מעמד מפקד פלגת זהבן א' מרב-סרן לסרן והשוואתו למעמד מפקד פלגת 'זהבן' ב'.

לאחר השינוי הוכפפו 6 גפים לפיקודו של מפקד הטייסת (זהבן, מל"טים, מבצעים, הדרכה, אחזקה ומנהלה).

 • ב-7 באפריל 1986, במסגרת פקודת מבצע (פ"מ) 'ראש בקר 13' השתתף "זהבן" של הטייסת בהכוונה ודיווח תוצאות בזמן אמיתי במהלך תקיפה בלבנון. היה זה פ"מ מבצעי ראשון של "זהבן" מאז מלחמת 'שלום הגליל'.
 • בשנת 1988 משמש ה'זהבן' לראשונה לציון מטרות
 • בנובמבר 1988, במסגרת דיון בראשות מפקד חיל האוויר בנושא הצטיידות במזל"טים, הוחלט על רכש משלים של תחנה קרקעית ומזל"טי פיוניר מתוצרת ה-NAVY. החלטה זו לא התממשה, בעקבות החלטה להצטייד בדור חדש של מזל"טים מתוצרת "כחול/לבן" - ה-IAI Searcher I. ההחלטה להצטייד ב-IAI Searcher I, הביאה במהלך 1990-1991 להחלטה על ארגון סד"כ המזל"טים בשלוש פלגות (תוספת פלגה). פלגות אלה נועדו לפעול מאתרי פריסה קדמיים בהתאם להוראות מחלקת מבצעים.
 • במהלך תקופה 1/90 נסגר גף תלם (שהיה עד אז גף מילואים) כגף מבצעי בטייסת.
 • ב-3 באוגוסט 1990 פלש צבא עיראק לכווית, וכבש אותה. בעקבות הכיבוש התגבשה קואליציה של מדינות ובראשם ארה"ב, שהציבו לנשיא עיראק, סאדאם חוסיין, אולטימטום לסגת מכווית. מאחר שעמד בסירובו, פתחו מדינות הקואליציה במלחמה נגד עיראק ב-17 בינואר 1991, בכדי לאלץ את העומד בראשה להסיג את כוחותיו. בתגובה לתקיפתה, שיגרה עיראק טק"ק לעבר ישראל, במגמה לאלצה להצטרף למדינות הקואליציה, ומתוך כוונה שצעד זה יפורר אותה. פגיעות הטק"ק במרכזי האוכלוסיה בגוש דן הביא לפריסת מטוסים ואמצעים אחרים, ובניהם גם הטייסת, ממרכז הארץ לפריפריה.
 • עם קליטת ה'מירומית' הובהר ע"י רל"א שניתן לראות ב'מירומית' כממלא מקום המב"ט בפעילות הבט"ש. כמו כן, הובהר שהצורך בשדמיות הוא אמל"חי בלבד, לצורך פיתוח טילי אוויר-אוויר "פנתר" וה"זויתן".
 • ב-16 בפברואר 1992 השתתף "זהבן" מהטייסת במבצע 'שעת לילה' לתקיפת שיירת כלי רכב של ארגון החיזבאללה, במהלכה נהרג מזכ"ל הארגון, השייח עבאס מוסאווי. ה"זהבן" פעל לאיתור כלי הרכב, הכוונת המסק"ר אליהם ודיווח תוצאות.
 • ב-16 ביולי 1992 בטקס רשמי במעמד מפקד חיל האוויר, נקלטו ששת המזל"טים הראשונים מדגם IAI Searcher I, שפותחו על-ידי התעשייה אווירית לישראל, ביחידת המל"טים בבסיס פלמחים. מס' הזנב של המזל"טים: 710 ,705 ,704 ,703 ,702 ,701. עם קליטתם נפתחה בטייסת הפלגה השלישית, וגף המזל"טים פוצל לשתי מחלקות: 'זהבן' ו'חוגלה' - הכינוי העברי שניתן למזל"ט החדש.
 • מבצע 'צירוף מקרים 2' - מבצע 'דין וחשבון' (25-31 ביולי 1993)

בעקבות הסלמה בפעילות ארגון החיזבאללה כנגד רצועת הבטחון וגבול הצפון בשנת 1993, ביצע צה"ל מבצע לתקיפת מטרות מחבלים בדרום לבנון. במבצע "צירוף מקרים 2", הידוע בכינויו מבצע "דין וחשבון", הותקפו מספר אירגוני מחבלים בלבנון, כשעיקר המאמץ הופנה כנגד אירגון החיזבאללה. במהלך המבצע ביצעה הטייסת 27 גיחות.
הצלחתה של הטייסת במבצע האיצה את קצב ההצטיידות באמצעי לחימה חדשים, והטייסת החלה לקלוט מטעדים לצילום בלילה ומטעדי צבע.

 • במהלך יוני 1994 קלטה הטייסת מספר מזל"טי "חוגלה" נוספים במסגרת פלגה 4. במקביל הוכרזה מבצעיות חלקית ל"חוגלות" פלגה 3 שנקלטו בשנת 1992. בעקבות בעיות שנתגלו במנועי ה"חוגלות", הוחלט בשנת 1995 כי בשלב ראשון יוחלפו מנועיהם במקביל החל פיתוחו של מנוע חדש ייעודי ל"חוגלה" מטיפוס ALVIS.
 • לקראת סוף שנת 1995 הוחלט להוציא את המב"ט מהסד"כ המבצעי של החיל, לאחר שנותרו בסד"כ 5 מל"טים בלבד, ולאור אי הפעלתם בפעילות מבצעית. עם סיום השנה שימשו 3 מב"טים כמטרות אוויר עבור טילי אוויר-אוויר והוק
 • ב-14 בינואר 1996 בוצע ניסוי מבצעי אחרון במסגרת ביקורת כשירות וכוננות של סוללת דרקונית א' מגדוד נ"מ במהלכו יורט מב"ט רביעי על-ידי טיל דרקונית. המב"ט החמישי, והאחרון, הועבר אחר כבוד למוזיאון חיל-אוויר בבסיס חצרים בכך תמו 25 שנות שירות של מל"טי המב"ט בחיל.

מבצע "ענבי זעם" 10-27 באפריל 1996

בעקבות הסלמה נוספת בפעילות אירגון החיזבאללה כנגד רצועת הביטחון וגבול הצפון בשנת 96, יצא צה"ל למבצע נוסף לתקיפת מטרות מחבלים בדרום לבנון. לכל אורך המבצע החזיקו מזל"טי הטייסת רצף של שני מוקדים, מתוך פוטנציאל מלא של 2.5 מוקדים. במבצע זה הוכחה יכולתה של הטייסת לבצע איסוף חזותי בזמ"א ברצף של יום ולילה ובתנאי מזג אוויר קשים.

 • "כוכב לבן" - טיסה ארוכת טווח - במהלך חודש יוני 1999 בוצעה פתיחת תחום עם המזל"ט בטיסה ארוכת טווח של מאות ק"מ.
 • ב-20 ביולי 1999 הטיסה הטייסת לראשונה מזל"טי "כוכב לבן" בו זמנית.
 • לאור הגידול בכשירויות מערך הכטב"ם ונוכח התפתחות המערך בכלל הוחלט להעניק למפעילי המערך את הזכות לענוד כנפי מפעיל, כחלק מהסמלים המאפיינים מקצועות ייחודיים בצה"ל. ב-14 ביולי 1999 נערך טקס הענקת הכנפיים למטיסי המזל"טים.
 • ב-5 באפריל 2000 השתתף מזל"ט "כוכב לבן" (IAI Searcher II) בטיסה מבצעית ראשונה בשמי לבנון. הפ"מ בוצע במסגרת בחינת יכולותיו המבצעיות של המזל"ט שעבר שיפורי מבנה והחלפת מנוע, וכהכנות לקראת הפעלתו בפעילות שגרתית בבט"ש. המזל"ט נטל חלק בפ"מ בנתונים המשקפים באופן מירבי הפעלה מבצעית במתאר טיסות האיסוף בלבנון.

"דימדומי בוקר"/"הנץ החמה" - פנוי דרום לבנון

מכניסת צה"ל ללבנון במלחמת "שלום הגליל" בשנת 1982 פתחו מספר ארגוני מחבלים, במאבק לגירושו. במשך 18 שנה היה צה"ל נתון במלחמת התשה כנגד ארגוני גרילה בדרום לבנון, ובראשם החיזבאללה, שמטרתה למנוע ממחבלים לחדור ליישובי הצפון ולצמצם את יכולתם להציב משגרי קטיושות בטווחים שעשויים לסכן יישובים רבים בצפון.

בתחילת שנת 2000 החליטה ממשלת ישראל לממש את החלטה 425 של מועצת הביטחון של האו"ם ולסגת מרצועת הביטחון בדרום לבנון לגבול הבינלאומי עד חודש יולי. ניסיונותיה של ישראל להשלים את המהלך במסגרת הסדר שלום כולל עם סוריה ולבנון נכשלו, וישראל נאלצה לממש את ההחלטה באורח חד-צדדי.

 • ב-21 במאי 2000 בלילה החל צד"ל לנטוש את מוצביו בגזרה המערבית במסגרת פקודת "דימדומי בוקר". פינוי דרום לבנון נמשך עד ה-24 במאי בשעות הבוקר, ולווה בניסיונות חיזבאללה לזנב בכוחות צה"ל וצד"ל, בכדי להציג את הנסיגה כניצחון צבאי. בכדי למנוע נפגעים בקרב חיילי צה"ל הנסוגים סייע חיל-האוויר בתקיפות והפגנת נוכחות בשמי לבנון לכל אורך הנסיגה עפ"י פקודת "הנץ החמה". הטייסת נטלה חלק במשימות איסוף מודיעין בזמן אמת, דיווח תוצאות, ציון לתקיפה.
 • ב-25 במאי 2000 השתתף זהבן של הטייסת עם מצלמת 'יערת הדבש' בגיחת איסוף קו ראשונה לאחר פינוי דרום לבנון במסגרת "דמדומי בוקר". הגיחה בוצעה מאזור דלתון ועד כ-3 ק"מ מ"קו סגול".
 • בצהרי יום שישי, ה-29 בספטמבר 2000, יזמה הראשות הפלסטינית, באמצעות אנשי מנגנון הביטחון הכללי של הקולונל תאוופיק טיראווי, גל של התפרעויות אלימות בתום תפילת יום השישי במסגדי הר הבית. האלימות שהחלה במתחם הר הבית והכותל המערבי, התפשטה במהרה ליהודה שומרון ועזה, ולישובים הערביים בתחומי הקו הירוק, מהגליל, דרך יישובי המשולש, יפו במרכז ועד הנגב. את עיקר הפעילות הובילו אנשי ה"תנזים" - המנגנון הצבאי של ארגון הפת"ח. לצד ידויי אבנים ובקבוקי תבערה לעבר כלי רכב ישראליים, פתחו הפלסטינים באש מדויקת לעבר עמדות של צה"ל, והשליכו לעברם מטעני חבלה מאולתרים ורימונים. במקביל למהומות בשטחים חסמו אלפי מפגינים מקרב ערביי ישראל צירי תנועה ראשיים וסגרו אותם. האלימות הפלסטינית היזומה התפתחה במהרה לאינתיפדה שניה. מספר ימים לאחר מכן צר המון פלסטיני חמוש על מתחם קבר יוסף בשכם, ובניגוד להסכמים, ירה לתוכו ומנע את חילוץ חיילי צה"ל הלכודים בו. בתחילה השיבו כוחות צה"ל בכדורי גומי וגז מדמיע, ובהמשך, משנשקפה סכנה אמיתית לחייהם, פתחו באש חיה לעבר מקורות האש הפלסטינים. בחילופי האש נפגעו עשרות פלסטינים ומספר חיילים. במסגרת המאמצים ליצור הרתעה ולרסן את המתפרעים, הוזנקו מסוקי קרב לסיוע לכוחות הנצורים. במהרה הידרדרה מערכת היחסים למצב לוחמה קבוע. חוליות של ה"תנזים" החלו לירות לעבר שכונת גילה בירושלים מהעיירה הפלסטינית הסמוכה בית-ג'אלה, וחוליות פח"ע בעזה החלו לשגר רקטות "קאסם" מתוצרת עצמית לעבר יישובי צפון הנגב. בתגובה הופעלו מסוקי קרב כנגד מטרות פח"ע פלסטיניות שהופללו בזמן אמת, וכנגד מוסדות של הרשות הפלסטינית. במהלך הזמן התפתחו מהומות הדמים הפלסטיניות למתקפת טרור חסרת הבחנה שכוונה להרוג אזרחים חפים מפשע, כאמצעי להשגת יעדים מדיניים. מתקפת הטרור, שהחלה בפיגועי ירי ופעולות חבלה, נמשכה בגל של מחבלים מתאבדים שפוצצו את עצמם בחוצות ערי ישראל, וגבו מחיר דמים גבוה מאזרחי ישראל. הלחימה כנגד פעילי הטרור ותשתיתו, שפעלו בשטח בנוי בקרב האוכלוסיה האזרחית, חייבה נקיטת אמצעי זהירות מירביים, ושימוש באמצעים מדויקים שלא יסבו נפגעים בקרב החפים מפשע. במסגרת זו נעשה שימוש מבוקר באש מסוקי קרב כנגד מטרות ופעילי פח"ע פלסטיניים שהופללו. יחידת המל"טים נטלה חלק פעיל באיסוף מודיעין מקדים, בתצפיות ממושכות, בהכוונת מסוקי קרב לעבר המטרות ובדיווחי תוצאות בסיום. כמו כן השתתפה בתצפיות שיגרתיות על מוקדי מהומות, ובפעילות משותפת עם שירות הביטחון הכללי.
 • ב-31 ביולי 2001 השתתף מזל"ט של הטייסת במבצע 'מאורת כלבים' - תצפית מוקדמת ובהכוונת מסוקי 'צפע' מטייסת 161 לתקיפת מבנה של פעילים בכירים בארגון החמאס בשכם.
 • באפריל 2004 הוצא מערך הזהבן מן השירות לאחר 25 שנות שירות.
 • בספטמבר 2004 הגדיר אגף תכנון את הצורך בעלייה בשעות החוזי שמספק מערך הכטב"מ. זמן קצר לאחר מכן אישר המטה הכללי להתחיל בתהליך התקשרות עם תעשייה אווירית לישראל לרכש מל"ט "מחץ 1", בהתבסס על תמיכה מתקציב מרכזי. מחץ הינו מל"ט בעל יכולות טיסה בגבהים של מעל 9 ק"מ יכולתו לשהות מעל 24 שעות בגובה של 20,000 רגל עם שני מטע"דים אלקטרואופטיים מהסוגים הבאים:
 • בינואר 2005 אושר תיק עסקת "מחץ 1" - השם "שובל", נקבע כשמו העברי של המל"ט החדש.
 • ב-16 באוגוסט 2005 הועברה לראשונה השליטה על ה"שובל" מקרון השליטה של תעשיה האווירית בעין-שמר לקרון ה-AGCS בבסיס פלמחים ובסיומה הוחזר לשליטת הקרון בעין שמר. גיחה זו סימלה את מסירת ה"שובל" הראשון לחיל-האוויר.
 • ב-22 באוגוסט 2005 המריא ה"שובל" לראשונה לפעילות מבצעית ממנחת עין-שמר, בשעה 08:25 למשימת איסוף במסגרת ההינתקות. למרות שתוכנן לסיים משימתו לאחר 15 שעות, הועלתה דרישה להאריך שהותו בזמן אמת, לאור המענה הייחודי של חשאיותו ומגוון המטע"דים שנשא. המל"ט שב לנחיתה בעין-שמר למחרת היום שתופעלו ע"י צוותים מלאים. כבר בגיחתו המבצעית הראשונה היה המל"ט שותף להצלחה מודיעינית באיתור ושמירת אינדיקציה במזג אוויר מעונן מעל שטח כפרי עם מחבל ששירותי הביטחון ניסו זמן רב להתחקות על עקבותיו. הפעלת המל"ט בוצעה בשיטת PHB.
 • ב-28 בינואר 2007 בוצעה גיחה ראשונה של הכטב"מ בבסיס פלמחים
 • ב-7 במרץ 2007 נקלט השובל הראשון של חיל האוויר בטייסת בטקס רשמי במעמד מפקד חיל האוויר, האלוף אליעזר שקדי, ראש מטה חיל האוויר, תת-אלוף אמיר אשל, ראש להק מודיעין, תת-אלוף רם שמואלי, נציגי התעשייה האווירית ומשרד הביטחון.

הטייסת נחשבת לאחת הפעילות בחיל-האוויר וכטב"מים של הטייסת נמצאים באוויר כמעט 24 שעות ביממה. הטייסת לקחה חלק פעיל במבצע 'עופרת יצוקה', בעיקר בליווי כוחות הקרקע, איסוף מודיעין ותצפיות על משגרי קסאמים ומחבלים.

Menu

This is just a sample menu - edit it


arrow Home Page
arrow Last changes
arrow Forums
arrow FAQS
arrow ...