‪...‬טוען
 

טוראי

דרגת החוגרים הנמוכה ביותר. כל חייל נחשב טוראי עם גיוסו, למרות שהדרגה אינה מוענקת בטקס.

המקור לשם הדרגה - טוּרַאי - נובע ככל הנראה מן הדרגה המקבילה ברוסית, משום שהחייל הפשוט נקרא לעמוד בטוּר כאחד מן השורה.

מקור

Menu

This is just a sample menu - edit it


arrow Home Page
arrow Last changes
arrow Forums
arrow FAQS
arrow ...