‪...‬טוען
 

חברת 'כנפי פז תעופה ותיירות'

חברת 'כנפי פז' תעופה ותיירות בע"מ הוקמה באפריל 1987 כבית ספר לטיסה והשכרת מטוסים.

בסיס האם נקבע בשדה התעופה הרצליה ובסיס ההפעלה בשדה התעופה חיפה.

באפריל 2000 נרכשה החברה, על מטוסיה, על-ידי מי שמשמש בה, עד היום, כמנכ"ל החברה. אחד משני הבעלים הראשונים של החברה משמש, כמנהל
המבצעים של החברה.

החברה מבצעת בממוצע 2,000-1,800 שעות טיסה בשנה.

את מטוסי החברה מתחזקים עובדי חברת 'אחזקות 2000' - מכון בדק הממוקם בשדה התעופה הרצליה.

בנוסף מפעילה החברה "סככת טיפולים" בשדה התעופה חיפה המופעלת על-ידי אחראי תחזוקה - עובד החברה ונושא רישיון טכבכ"ט וכן טכנאי מטוסים המבצעים אחזקה קלה במטוסי החברה כשלוחה של מכון הבדק בהרצליה.

בשגרה מבוצעות ביקורות 50 שעות (ביקורת 1) בחיפה ואילו ביקורות 100 שעות (ביקורת 2) נעשות בהרצליה או על-ידי מכונאי מוסמך של מכון הבדק, בחיפה.

צי המטוסים

המטוסים הפעילים בחברה:


מטוסים שאינם פעילים:

Menu

This is just a sample menu - edit it


arrow Home Page
arrow Last changes
arrow Forums
arrow FAQS
arrow ...