‪...‬טוען
 

התפתחות פענוח הצילום האווירי

מאת: זלמן (ז'מקה) גנדלר - קמ"ן (מיל') פיקוד צפון במלחמת ששת הימים, איש מערך ההדרכה בחמ"ן

המאמר - נושא הכותרת "מבה"ד לעדשה" - מובא כאן באדיבות המרכז למורשת המודיעין

מיוזמות מקומיות שביקשו לענות על צורכי השעה לקורסי ההכשרה וההדרכה המתקדמים ביותר בחיל- המודיעין - ענף מודיעין בדורה ובה"ד 15 מלווים את אנשי המודיעין כ-60 שנים (2008 – 1948)

ההתיישבות היהודית המתחדשת בארץ־ישראל סבלה מידי כנופיות ופורעים ערביים ועקב כך נולדו יוזמות מקומיות של פעילות מודיעין לאיסוף ידיעות על הערבים - לצורך הגנה ולצורך התקפה -ויוזמות להכשרת אנשים לפעילות זו. נוכח התעצמות המתקפות על היישוב היהודי הורחבו פעילויות ההכשרה לרמות האזוריות והארציות.

את ההכשרות נתנו בעלי ותק וניסיון בפעילויות ומי שלמדו בחו"ל, ואשר קיבלו את המלצת מפקדיהם. בשל העובדה שבתקופה זו לא היה תהליך של איתור צרכים מסודר, נקבעו סוגי ההכשרות לפי הצרכים בשטח.

עם הקמת המטכ"ל של המפקדה הארצית של 'ההגנה' ב 1939 ־ ובה הש"י ('שירות ידיעות'), התפתח המודיעין לתחומיו: סיור, תצפית, האזנה, סוכנים, סיור אוויר, צילום אוויר ממטוס קל, צילומי קרקע, מפות, תיקי כפרים, תיקי יעדים, מעברות הירדן ועוד, והחלו ניתנות הכשרות מתקדמות בקורסים ארציים ואזוריים.

בתחילה לא היו השתלמויות ארציות בש"י וכל מפקד נפה פיתח עם אנשיו רעיונות ושיטות עבודה לאיסוף הידיעות, לעיבודן (רישום ובדיקה), הפצתן ותיוקן לפי נושאים כגון אישים, תיקי כפרים (מפה, צילום אובייקטים, סימון דרכי גישה, מקורות מים וחשמל) וכרטיסיות לפי נושאים:

  • בתחום הערבי (כפרים, כנופיות, משת"פים)
  • בתחום היהודי (משת"פים עם הבריטים או עם הערבים, לח"י ואצ"ל לגבי פעילות אישים נגד הבריטים)
  • בתחום הזרים (יעדים בריטיים, פעילות נגד העפלה, משת"פים עמנו ועם הערבים, חיפושים)

היו גם כנסים תקופתיים של קציני ש"י וביקורים שוטפים בשטח וביחידות הש"י, שסייעו בשיפור עבודת המודיעין.

כאשר החלו הקורסים במסגרת 'ההגנה' השתתפו בהם גם אנשי הש"י. בעלי ניסיון שהתאימו להדרכה ביקרו ביחידות השונות של 'ההגנה', השתתפו בכנסי קציני הש"י, קיבלו הכשרה קצרה להדרכה וכתבו תקצירי הדרכה ותכניות לקורסים. כאן לראשונה נכתבה תורת המודיעין לנושאי מודיעין השטח,
מודיעין האויב, צילום אוויר ממטוס קל, צילומי קרקע, בניית תיקי כפרים, סיירות, תצפית, והאזנה לקשר קווי. כך "נוסדו" הקורס הראשון לנושא מודיעין השטח בשפיה ב-1944 (מקום "לידתו" של סמל הינשוף) וקורס לצילום אוויר אלכסוני ממטוס קל ברמלה ב-1945; קורס המודיעין השני לנושאי מודיעין האויב בחדרה ב־1946 (תודעת אויב בנושאי מבנה, לחימה, שפה ערבית בסיסית, הכרת ערביי ארץ־ישראל ועוד); קורס תצ"א (תצלומי אוויר) ברמלה; קורסים לקציני ש"י המתמקדים בנושאי מודיעין שטח, מודיעין אויב ותהליכי עבודה; קורס למדריכי טופוגרפיה כמו זה שבגבעת עדה וקורס לאנשי מחלקות המפות והצילומים של החטיבות (1948).

בתקופה זו נבנו והתקיימו קורסים בנושאי סיור, בהשתתפות סיירים מיחידות המודיעין והכוחות הלוחמים בג'וערה ובשפיה, בגבעת עדה, ברמת יוחנן ובמקומות אחרים, וכן קורסים לכיתות ומחלקות של סיירים ופרקי מודיעין וסיירות בקורסי קצינים במקומות שונים.

גם האמצעים שופרו: מצפן "ביזרד" הצרפתי (עם ראי) הוחלף במצפן פריזמטי ששימש את הצבא הבריטי; המפות שהיו העתקים על נייר שקוף שודרגו למפות טופוגרפיות של ארבעה צבעים ובהמשך הוחלפו במפות שנגנבו מהצבא הבריטי.

בשנים אלה גם יצא לאור ספר לימוד הטופוגרפיה "טופוגרפיה שימושית", שהיה לימים ספר לימוד והדרכה בסיסי בכל 'ההגנה'. גם תצלומי אוויר אנכיים (S.P. - Service Palestine) - "הובאו" מהצבא הבריטי ושימשו הן להדרכה והן את הכוחות בשטח. קורס צילום אוויר ממטוס קל מדגים את התפתחות הקורסים: את הקורס פיתח יצחק ערן - חובב צילום שקיבל הדרכה מעוזרו של סוסקין, הצלם הראשון בתל אביב, לקניית מצלמות פשוטות ובהמשך מתקדמות יותר שהתאימו לצילום ממטוס קל. הוא הודרך כיצד לצלם תצ"א אלכסוני ואף הקים "בית ספר לצלמי אוויר במחתרת" בדירתו, כאשר אשתו מסייעת לו בקורסים. בית הספר דימה סייר היושב במטוס ומצלם ממנו מטה, והחניכים בקורס אף זכו לטוס במטוס קל של חברת 'אווירון'.

בהדרגה התמקדו ההכשרות באופיו של התפקיד המוגדר ויעדו. קורס סיור אווירי לחיל המודיעין לא היה עד שנת 1961, ועד אז נאלצו סיירי האוויר להסתפק בהסברים טכניים על המצלמה ובתדריך.

ב־1961 התקיים הקורס הראשון לסיירי אוויר של חיל המודיעין ואחר כך התקיימו קורסים אחת לשנה. בתקופה זו ההכשרה התבססה יותר ויותר על "הכשרה לקראת תפקיד" במרבית התפקידים. קורס קמ"נים חטיבתיים (פברואר 1948) הוא דוגמה חריגה דווקא: השתתפו בו שני קמ"נים חטיבתיים שכבר היו בתפקידם בפועל אך לא הוכשרו לפני כניסתם לתפקיד. זאת, משום שמונו על ידי המח"טים שלהם ומיד נכנסו לתפקיד ורק לאחר מכן נשלחו לקורס.

הש"י נעשה לחיל המודיעין ובה"ד 15 מוקם, 1952-1948

בין יוני 1948 למרס 1949 התארגנו שירותי המודיעין הצבאי על־פי תחומי פעילות ובכללם גם ש"מ 1 (שירות מודיעין 1) בראשותו של אלוף-משנה בנימין גבלי, שכלל את המודיעין הקרבי והמחקר. מראשיתו נכלל בש"מ 1 מדור הדרכה שריכז את ההדרכה בתחום המודיעין הקרבי. אחר כך (1951-1949) הוא הפעיל את ההדרכה של הקורסים בתחום המודיעין הקרבי באמצעות ענף ששכן במחנה דורה ליד נתניה.

הענף שבמחנה דורה "נוסד" באופן רשמי ב־23 בספטמבר 1948 וכונה "בית ספר קבוע למודיעין קרבי". מ־1949 התקיימו בו קורסים לסמלי מודיעין ולקציני מודיעין, בנושאי קריאת תצ"א ושימוש בו (לא פענוח) לקמ"נים גדודיים וחטיבתיים, ובנושא שרטוט. עוד קיים הענף בחזיתות ובחטיבות השתלמויות למג"דים בנושא יישום המודיעין ועבודתו של הקמ"ן. היו גם קורסים אחרים (בודדים), שהתקיימו בפיקוח הענף, כמו קורס קמ"נים בדמון ב־1949.

מסמך הקמתו של הענף בדורה עסק באיתור צרכים, בחומר הלימוד, במדריכים ובקשריהם למציאות המודיעינית בחזיתות. בנובמבר 1951 הופרד מדור ההדרכה של ש"מ 1 מענף הדרכת הקורסים שבמחנה, והפך ל"ענף מודיעין קרבי" במטכ"ל.
בענף הוקמו שני מדורים:

  • מדור בט"ש בראשות רב-סרן אבשלום שמואלי ואחריו רב-סרן גליל אלישיב
  • מדור הדרכה שבראשו עמד מינואר 1952 רב-סרן צביקה לדרמן־לידור

בענף המודיעין הקרבי שבמטכ"ל ניסחו מחדש את תורת המודיעין לתחום המודיעין הקרבי והוסיפו לה מחובְרות ותקצירים שכבר חוברו קודם לכן ומסֵפר מודיעין קרבי צרפתי שהובא, תורגם והותאם. בתוך כך נכתבה גם "תורת ההדרכה", שכללה: אפיון הבעיות של המודיעין הקרבי וצורכיו; קביעת נהלים; פיתוח קורסים והכנת תיקי קורסים ומערכי שיעור; הבניית תהליך הלמידה; יצירת כלים וכללים להערכת תלמידים וכן בקרה על ההדרכה ועל הכשרת המדריכים.

בראשיתו של ה"ארגון מחדש" (נובמבר 1951) הופנו המאמצים להקמת גוף הביצוע של ההכשרות - בסיס הדרכה מרכזי למודיעין. הקמת בסיס ההדרכה הוטלה על סגן-אלוף אברהם כהן, והמקום המיועד היה המפקדה לשעבר של מפקד הכנופיות חסן סלאמה בפרדס במבואות הצפוניים של רמלה. במקום עמדו חורבות בית גדול בן ארבע קומות שחלקו שופץ, וסביבו חצר גדולה, מבנים בריטיים ואוהלים המוקפים בגדרות ועמדות שמירה. סגן-אלוף אברהם כהן וצוותו - ותיקים מ'ההגנה' ומחו"ל וצעירים מִדור המגויסים שלאחר מלחמת העצמאות בעלי רקע במודיעין קרבי, בתצ"א, טופוגרפיה, סיור ושרטוט - אספו את כל החומר שנכתב עד אז בענף המודיעין הקרבי ובמרחבי הפיקודים והיחידות, והכינו את הקורסים והמדריכים. צוות זה היה צוות המדריכים במחזורים הראשונים של הקורסים. הבסיס נקרא "בה"ד 15 - בסיס הדרכה מרכזי למודיעין" (15 הוא "המשכו" של ש"מ 15).

נדודים וישיבה של קבע, 2008-1952

ב־1 במרס 1952 נחנך בסיס ההדרכה המרכזי הראשון של חיל המודיעין. מערך הקורסים נבנה על־פי צורכי חיל המודיעין כפי שאיתרם ענף מודיעין קרבי במטכ"ל, ואת בחירת המועמדים לקורסים קבעו ענף מודיעין קרבי והמלצת מפקדי היחידות. בשנתיים הראשונות כלל מערך הקורסים בין השאר קורס בסיסי לפקידות/פקידי מודיעין, קורס שרטוט, קורס סמלי מודיעין לסדיר ומילואים, קורס סמלי סיירים, קורס קמ"נים גדודיים לסדיר ומילואים וקורס קמ"נים חטיבתיים לסדיר ומילואים, קורס בסיסי לטופוגרפיה, קורס למדריכי טופוגרפיה, קורס פענוח תצלומי אוויר וכן השתלמויות בקריאת תצלומי אוויר ליחידות סיור. כן התקיים קורס "מודיעין ממלכתי גבוה", שהיה משותף לכל זרועות קהילת המודיעין ועבר אחר כך לירושלים (גלגולו הראשון של הקורס הבין־שירותי).

בתחילה נלמדו הקורסים לסירוגין ורק מיעוטם בו זמנית. בשנים 1954-1953 התקיימו בבסיס גם קורסים וחוגים של גדנ"ע מודיעין, שבהם למדו החניכים טופוגרפיה, תצלומי אוויר, סיירות, ניווט ועוד.

סגל הבה"ד החדש השתלם בהכנת מדריכים, "הדרכה טובה" והכנה של תשתית הדרכתית: נוהלי הדרכה, תיקי הקורסים ומערכי השיעור, והערכת הישגי התלמידים. ההכשרות בתחומים אחרים של חיל המודיעין התקיימו ביחידות עצמן ולא בבה"ד 15.

כאמור, בשנים 1955-1952 שכן בה"ד 15 במחנה בפרדס שליד רמלה. באמצע 1955 הועבר הבה"ד למחנה גלילות ושם שכן עד סוף אותה השנה, בשל הקושי ההולך וגדל להדריך במבנים ובמתקנים הישנים, שחייבו שיפוץ ובנייה תמידיים. מחנה גלילות היה אז מחנה חדש שבנה צה"ל לשימוש הגדנ"ע, אבל התפנה מוקדם מהמתוכנן. בגלילות החלו נערכים קורסים ובו בזמן הותאמו המתקנים להדרכה, אך לקראת סוף 1955 הסתיימה "השהייה הזמנית" של בה"ד 15 בגלילות והוא עבר למחנה דורה שליד נתניה, שבו היה בית הספר למקצועות החי"ר.

במחנה דורה, שבו היו הקורסים בעבר בין 1949 ל־1951, כוּנן ענף מודיעין גדול שהיה אכסניה למרבית הקורסים בתחום המודיעין הקרבי, כמו אלה שניתנו בבה"ד 15 ברמלה, כאשר קורסים במקצועות אחרים נלמדו ביחידות המקצועיות. ענף הדרכה זה שכן במחנה דורה עד לשנת 1967 ובסופה עבר למחנה חווארה שליד שכם, כחלק ממדיניות הנוכחות של צה"ל בשטחים. הענף שכן בחווארה עד לשלהי 1969 ואז שב למחנה גלילות.

"נדידות" בה"ד 15 השפיעו על התנאים המיטביים הדרושים להדרכה, אך מאז שובו למחנה גלילות והתיישבותו "קבע" בו התפתחה ההדרכה והייתה להדרכה לדוגמה בכל התחומים: התאמת ההדרכה לצרכים, כלים, נהלים, עזרים, דרכי הדרכה, טכניקות לימוד, כיתות הלימוד, תיקי הקורסים, מערכי שיעור, בקרה, הפקת לקחים ומערך הקורסים (אם כי לא נמצאו במערך הקורסים קורס/הכשרה לנושאי מודיעין שטח).

בה"ד 15 משמש היום בסיס הדרכה ראשי לחיל המודיעין ומרכז חילי בין־תחומי להכשרת מקצועות המודיעין, הטכנולוגיה ותומכי המודיעין, ולפיתוח הכשרות שילוביות ומתקדמות על־פי צורכי אמ"ן וצה"ל.

גלגולו של קורס פענוח צילומי אוויר

בתחילת שנות ה-50 עלה גם הצורך בהכשרה בתחום פענוח תצלומי אוויר (להבדיל מקריאת תצלומי אוויר). פענוח תצלומי אוויר פירושו הסקת המסקנות לאחר ניתוח משמעותם של הפרטים המזוהים.

בתחילה פוענחו תצלומי האוויר בחיל האוויר, על ידי בעלי ידע יוצאי הצבא הבריטי והצבא הקנדי אשר שירתו בחיל האוויר ביחידת שירותים טכניים למודיעין (ש.ט.ל).

ב-1949 נערך קורס מיוחד לפוטוגרמטריה, הראשון בחיל האוויר, שבו למד גם ירמיהו וינקלר, ישראלי ששירת בצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה ושם השתלם בפענוח תצלומי אוויר. ירמיהו שימש כפוטוגרמטר מוסמך וקצין פענוח תצ"א בש.ט.ל.

ב־1952 גיבש חיל המודיעין צוות שחבר אל ש.ט.ל והכין קורס לפענוח תצלומי אוויר. לצורך זה הועבר לחמ"ן ירמי וינקלר ומונה למפקד הצוות. איתו שירתו שני קצינים מחמ"ן, מאיר מאיר וגבי רוזנטל.
ב-1954-1953 התקיימו בבה"ד 15 ברמלה שני הקורסים הראשונים. ב-1955 נערך המחזור השלישי במטכ"ל בחציו המזרחי של השק"ם, בין יחידת ש.ט.ל של חיל האוויר לענף 1 של אמ"ן. עד שנת 1970 ניתן הקורס במקום זה ואחר כך עבר לבה"ד 15 בגלילות.

מקור

Menu

This is just a sample menu - edit it


arrow Home Page
arrow Last changes
arrow Forums
arrow FAQS
arrow ...