Loading...
 

דגמים

מדור זה לא יעסוק בבניית דגמי מטוסים, בטיפים לבנייתם, או בחנויות ומקומות רכישה. ישנם מאות אתרי אינטרנט בארץ ובעולם המיועדים לכך.

אנו נתעד במדור בתמונות ובמידע, את אותם הדגמים מפלסטיק ומנייר, שבנו בוני דגמים בארץ ובעולם ונושאם המשותף: חיל האוויר הישראלי.

המדור יחולק בשלב זה למדורי משנה, דגמי פלסטיק ודגמי נייר. כל מדור שכזה יכיל תמונות הממוינות לפי דגם המטוס.

אלו מבין קוראינו הבונים דגמים כאלו, מוזמנים לשלוח אלינו תמונות שלהם בלווית פרטים כמו קנה המידה, יצרן הדגם, מתי נבנה הדגם, וכמובן פרטים אישיים מזהים. אנחנו נדאג לפרסמן במדור המתאים.

דגמי פלסטיק

דגמי נייר

Menu

This is just a sample menu - edit it


arrow Home Page
arrow Last changes
arrow Forums
arrow FAQS
arrow ...