‪...‬טוען
 

גורם תקציבי

אילוצים תקציביים המגבילים את דרגי הניהול בארגון, ו/או גורמים אחרים ואשר יש לכך השפעה על תפקודו ומדיניותו של הארגון.

Menu

This is just a sample menu - edit it


arrow Home Page
arrow Last changes
arrow Forums
arrow FAQS
arrow ...