‪...‬טוען
 

בית הספר לטיסה

עם תום מלחמת העצמאות וחזרתם של אנשי מח"ל (מתנדבי חוץ לארץ) לארצותיהם, התעורר צורך דחוף להכשיר צוותי אוויר כדי להמשיך את בניין הכוח של החיל והתעצמותו.
ב-20 באוקטובר 1949 הוקם בבסיס סירקין בית-הספר לטיסה, כאשר קורס הטייס הראשון (קורס מספר 1) שהתקיים בו הסתיים באוגוסט 1950. עד אז התקיימה הכשרת הטייסים במדינות אחרות ובהן צ'כיה, ארצות הברית ואיטליה כששפת ההדרכה הרשמית היא אנגלית.
ב-מרץ 1955 הועבר בית-הספר לטיסה אל שדה עקרון (לימים ((בסיס תל נוף) כאשר ההדרכה מבוצעת על ידי טייסים ישראליים ועל-פי תוכנית הדרכה שגובשה בחיל האוויר. בין המטוסים ששימשו להדרכה - ה'סטירמן' ששימש לאימון ראשוני ומטוס ה'הארווארד' ששימש לאימון מתקדם. כבר בתקופה זו הספיקו מטוסי בית-הספר לטיסה להשתתף גם בפעילות מבצעית: במהלך מבצע 'קדש' נעשה שימוש במטוסי ה'הרווארד' של בית-הספר במשימות תקיפה והנרה (סך-הכל ביצעו 82 גיחות; שיגרו 320 רקטות וירו כ-1000 כדורי מקלע) ומטוסי ה'סטירמן' ביצעו 233 טיסות סיור וקישור. כל המטוסים חזרו ללא פגע.
ב-7 ביולי 1960 נכנס בית-הספר לטיסה לעידן הסילון כאשר קלט מטוסי 'פוגה מגיסטר' ראשונים על מנת לאפשר לפרחי הטייס להתאמן בטיסה סילונית לקראת הסבתם לטייסי במערך הקרב שהתבסס על מטוסי 'מטאור' סילוניים. מאוחר יותר רכשה תעשייה אווירית לישראל את הזכויות לייצור המטוס, והמשך הייצור עבור חיל האוויר הישראלי בוצע בישראל.
כחלק ממימוש חזונו של דוד בן-גוריון ליישוב הנגב, שאף צה"ל לרכז בנגב את כל בסיסי ההדרכה, כך שמרבית הכוח הסדיר יהיה קרוב אל האויב העיקרי באותה התקופה: מצרים. מסיבה זו ומשיקולים נוספים, הוחלט להקים באזור בסיס ושדה-תעופה רביעי לחיל-האוויר, שייבנה בחצרים. נקבע כי בית-הספר לטיסה יהיה המסגרת הראשונה שתאייש את הבסיס ובאוקטובר 1966 החל בית-הספר להיקלט בבסיס החדש.
בית-הספר המשיך להשתתף בפעילות מבצעית גם לאחר המעבר אל בסיס חצרים. במלחמת ששת הימים פעלו מטוסי הפוגה שלו והשתתפו במשימות תקיפת תחנות מכ"ם, מוצבים, תותחי נ"מ וסוללות ארטילריה. בנוסף, סיפקו מטוסי הפוגה סיוע קרוב לכוחות היבשה במהלך המלחמה.
בעקבות הצורך להתאים את תוכנית ההדרכה של חניכי מערך הקרב למטוסי הקרב המודרניים של חיל-האוויר בשנת 1972, הוחלט להעביר את שלב המתקדם בקורס-הטיס מהפוגה למטוסי עיט T דו-מושביים.
בשנת 1982 החלו לקלוט בבית-הספר לטיסה את מטוסי הפוגה המשופרים (צוקית). באותה השנה אושרה, לאחר ניסויים ובחינת המשמעויות של המהלך, הפעלה מסודרת של גף מטוסי זמיר בבית-הספר לטיסה וזאת בנוסף לתפקידם הקודם, שכלל בעיקר תובלת חיילים ומפקדים.
בשנות ה-90 חלו שינויים בהכשרת טייסי המסוקים בבית-הספר לטיסה. ב-1990 נוסדה מגמת מתקדם מסק"ר (מסוק קרב) במסוקי הלהטוט (דיפנדר). ב-1996 נקלטו מסוקי צפע מצבא ארצות-הברית שהחליפו במגמת מתקדם מסק"ר את מסוקי הלהטוט שיצאו משירות.

בתחילת שנות ה-2000 החל מהלך להשבחת תוכנית ההכשרה בקורס-הטיס ושילוב של תואר אקדמי במסגרתה. ביולי 2002 התקיים טקס פתיחת האקדמיה לטיסה של חיל-האוויר, במעמד מפקד החיל דאז ולימים ראש המטה הכללי, רא"ל (מיל') דני חלוץ, רקטור אוניברסיטת באר שבע פרופסור נחום פייגר, סגל האוניברסיטה ומפקדים נוספים. בטקס זה נחנך למעשה יישומה של התוכנית הכוללת, שהחלה עם גיוסם של החניכים שהשתתפו בקורס מספר 150.

יחד עם השינויים בתוכנית גם הוחלפו כלי-הטיס של מרבית המגמות בבית-הספר לטיסה. מטוס הסנונית החליף את מטוס הפייפר, כאשר הסנוניות הראשונות הגיעו לבית-הספר ב-2002. מטס הסיום של תקופת הפייפר בחיל-האוויר התקיים שנה לאחר מכן, לאחר שירות של 55 שנים בחיל, מתוכן 43 בבית-הספר לטיסה.

שינויים נוספים בכלי-הטיס של בית-הספר כללו את החלפת מסוקי האנפה של מגמת מסע"ר (מסוקי סער) על-ידי מסוקי הינשוף ב-2003, כאשר באותה השנה החליפו מטוסי הצופית את מטוסי הזמיר.
ביולי 2009 החל להיקלט בבית-הספר לטיסה העפרוני, מטוס הדרכה חדש שאמור להחליף את הצוקית ולשמש את חניכי מגמות קרב ונווטי קרב וכן את הצוות האווירובאטי. בסוף 2009 בוצעו במטוס הטיסות הראשונות וב-2010 צפוי מטוס הצוקית לצאת משימוש באופן סופי, לאחר כ-50 שנות שירות בחיל-האוויר.

מקור: אתר חיל האוויר

Menu

This is just a sample menu - edit it


arrow Home Page
arrow Last changes
arrow Forums
arrow FAQS
arrow ...