Loading...
 

אותות מערכה

אות מערכה

מלחמת העצמאות
הכחול שמסמל את התיקוות לעתידה של המדינה החדשה, מעט אדום שמזכיר את ההרוגים והפצועים הרבים במלחמה. לובשי מדים שהיו זכאים לענוד את עיטור לוחמי המדינה ענדו גרסה מוקטנת של עיטור זה על גבי האות.

מבצע קדש
הכתום כצבע החולות בסיני, התכלת כצבע תעלת סואץ שהייתה הסיבה ליציאה למלחמה, הכחול כצבע הדגל הישראלי והאדום שמסמל את האבדות.

מלחמת ששת הימים
האדום שמסמל את האבדות, תכלת בשל התעלה, לבן כמו החרמון.

מלחמת ההתשה
כתום חולות סיני, תכלת - תעלה. תכלת לבן - דגל ישראל.

מלחמת יום הכיפורים
האדום מרכזי ומשמעותי יותר מכל הצבעים בשל ריבוי האבידות והרגישות לנושא בחברה הישראלית. שני פסי תכלת לבן מסמלים את הטלית וקדושת יום הכיפורים.

מלחמת שלום הגליל
כחול ולבן כצבעי דגל המדינה, האדום, הירוק והלבן שבמרכז מזכירים את צבעי דגל לבנון. הצבע האדום מסמל גם את דם ההרוגים.

מלחמת לבנון השנייה
אדום כדם הנופלים, כתום לסימול העורף שנפגע בלחימה (כתום הוא צבעו של פיקוד העורף), ירוק לסימול עץ הזית (התקווה לשלום) ורמיזה ללבנון, כחול ולבן כצבעי דגל המדינה.

Menu

This is just a sample menu - edit it


arrow Home Page
arrow Last changes
arrow Forums
arrow FAQS
arrow ...