‪...‬טוען
 

אוויראי - דבר עברית!

גם אם הנך איש חיל אויר ודבורך טכני ובלתי מובן "לאדם פשוט", שומה עליך לדבר עברית. היה לפחות בלתי מובן בעברית!

לרבים מקוראינו זכורה בוודאי הופעת השלטים "עברי, דבר עברית!" במכוניות הציבוריות ובמקומות ציבוריים אחרים, לפני שנים רבות למדי. ואם אז הייתה הצדקה להתראה זו, הרי בהווה חשובה היא פי כמה. קיבוץ הגלויות והעלייה ההמונית מעמידים את בעיית הלשון האחידה — העברית — במקום מרכזי.

לבעיה זו שני צדדים עיקריים, ושניהם דורשים את פתרונם. הנה מצד אחד בעיית לשון הדבור היום־יומית בין אדם לרעהו. מי מנה את השפות הנשמעות בחדרי האוכל ובחדרי הקריאה, במשרדים ובחדרי המלאכה של חיל האוויר? פתרון לשאלה זו נחפש ונמצא הן בשעורים לעברית אשר מתקיימים בבסיסים, והן בהחדרת העברית. כלשון הדיבור הכללית. וכאן צריכים ליטול את החלק הנכבד יודעי ודוברי העברית. לעתים קרובות מדי — שומעים אנו כיצד ה"צבר" לומד אידיש מפי העולה החדש או אנגלית מהמח"לניק, במקום שהעולה והמח"לניק ילמדו עברית מפי יליד הארץ.

עד פה רגילים היינו להשתמש ברב מונחי התעופה בלשון האנגלית. דבר זה היה מוצדק אולי עד עתה, כי היו חסרים מונחים אחידים מתאימים בעברית. אך הנה הוקמה לפני זמן מה הועדה למונחי תעופה, אשר בה מיוצגות לא רק המחלקות השונות של חיל האוויר, כי אם גם ועד הלשון העברית והמחלקה לתעופה אזרחית. תפקיד ועדה זו הוא תרגום — או חידוש כל המונחים הטכניים בהם אנו נתקלים בעבודתנו המקצועית בחיל האוויר. אך מתקבל אישור למספר מונחים חדשים, וכבר מופצים הם בבסיסים וביחידות.

תפקיד המפקדים הוא לדאוג לכך שמונחים אלה לא רק "יובאו לידיעת כל האנשים", אלא גם יוחדרו לשפת הדבור בין האנשים. האם קשה לאמר "מתנע" במקום "סטרטר" או "מאזן" במקום "אילרון"? הדבר דורש הרגל מסוים, אך לא יותר.

תהא סיסמתנו: חיל אוויר לישראל — לשונו עברית!

מקור

Menu

This is just a sample menu - edit it


arrow Home Page
arrow Last changes
arrow Forums
arrow FAQS
arrow ...