‪...‬טוען
 

'דליי מים'

שם הקוד שניתן בחיל האוויר למשימת כיבוי שריפות המאוויר. פעולה זו בוצעה על-ידי שימוש במכלי מים מסוג יערית שנישאו במתלי המטען של מסוקי מערך היסעור.

Menu

This is just a sample menu - edit it


arrow Home Page
arrow Last changes
arrow Forums
arrow FAQS
arrow ...