Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » PLDR

PLDR

מערכת מציין הלייזר של חברת אלאופ היא ניידת וקלת משקל. היא ניתנת לנשיאה על ידי חייל אחד ועמידה בתנאי שטח קשים. המערכת כוללת מחשב טקטי מובנה, מצפן אלקטרוני, מצלמה לאיתור כתם הלייזר ויכולת העברת נתונים אוטומטית. בעלת כוונת טלסקופית, המאפשרת לאתר מטרות ממרחק של 10 ק"מ תוך הצגת הקואורדינטות המדויקות. מערכת זו בשימוש במספר גדול של מדינות בעולם.