Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » MUSIC

MUSIC

מערכת MUSIC הינה מערכת מבוססת-לייזר להגנה על פלטפורמות אוויריות מפני טילי כתף, אשר מאפשרת את הסטתם של הטילים ממסלולם באמצעות שיגור קרן לייזר. המערכת פותחה במקור לשימוש צבאי - אבל בעקבות האיום ההולך וגובר כנגד מטוסי נוסעים, פיתחה אלביט מערכת מקבילה לשימוש אזרחי – C-MUSIC.

יתרונות מערכת ה-MUSIC:

  • מערכת קומפקטית
  • קלת משקל
  • נותנת מענה יעיל לאיומי טילים המשוגרים כנגד מסוקים ומטוסים.
  • מתמודדת כנגד סוגים רבים של טילים (לא רק טילי כתף)

מערכת ה-MUSIC הינה המערכת המהירה בעולם המסוגלת להתמודד מול מטח טילים.

  • ב-22 ביוני 2011 נחתם חוזה לפיו אלביט מערכות תספק לחיל האוויר האיטלקי מערכות הגנה מפני טילים?
  • ב-25 ביוני 2009 נחתם חוזה לפיו אלביט מערכות תספק למשרד התחבורה הישראלי מערכות הגנה למטוסי נוסעים?

מאז פיתוחה של המערכת, תעשיות תעופה מובילות, חילות אוויר בארץ ובעולם ואף בעלי מטוסים פרטיים (VIP) מביעים עניין רב בביצועי המערכת ויכולותיה