Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » IAI Arava 101B - 4X-CVA

IAI Arava 101B - 4X-CVA

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • המטוס יוצר בשנת 1981 ונרשם תחת אות הקריאה 4X-CVA
  • ביוני 1984 נמכר המטוס לחברת התעופה Air Liberia יחד עם שני מטוסים נוספים ואף נרשם תחת אות הקריאה EL-AJI, אך לא נמסר לאחר שהחברה לא עמדה בתנאי התשלום
  • נרשם על שמה של תעשייה אווירית לישראל? תחת אות הקריאה 4X-CUU (על פי מקור אחר 4X-CUT)
  • ב-27 בנובמבר 1989 הוחכר המטוס לחברת סנונית-גליל תעופה ונרשם תחת אות הקריאה 4X-CST
  • במרץ 1991 הוחזר המטוס לבעליו.
  • ב-10 ביולי 1991 נמכר המטוס לחיל האוויר של ונצואלה ונרשם תחת מספר הזנב FAV-8595
  • ב-23 באפריל 1994 ניזוק המטוס בתאונה והוצא משרות