Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » IAI Arava 101A - 4X-IAB

IAI Arava 101A - 4X-IAB

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • ב-7 במרץ 1972 ביצע המטוס את טיסת הבכורה ונרשם תחת אות הקריאה 4X-IAB
  • ביוני 1972 ביצע המטוס טיסת הדגמה ארוכת טווח ללא חניית ביניים אל אתיופיה
  • ביולי 1972 ביצע טיסות הדגמה בארבע-עשרה מדינות במרכז אמריקה
  • באוגוסט 1973 הופעל המטוס על-ידי חברת נתיבי נפט?, היחידה לשירותי תעופה, על מנת להטיס עובדים אל שדה הנפט באבו-רודס שבסיני
  • ב-15 באוקטובר 1973, במהלך מלחמת יום הכיפורים? "גוייס" המטוס לחיל האוויר
  • ב-30 באוקטובר 1973 הוחזר המטוס לתעשייה אווירית לישראל? שם שימש לביצוע ניסויי טיסה נוספים
  • הוסב לדגם IAI Arava 201 ונמכר לחיל האוויר של גואטמלה - FAG - Fuerza Aérea Guatemalteca
  • ב-22 בפברואר 1977 נמסר לחיל האוויר של גואטמלה וסומן במספר הזנב FAG-897 ושובץ לפעולה בטייסת התובלה שבבסיס La Aurora
  • יצא משירות והועבר לאחסנה