Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » Cessna 421B Golden Eagle II - 4X-CCI

Cessna 421B Golden Eagle II - 4X-CCI

פרטי מטוס

  • יצרן: Cessna Aircraft Company?, ארה"ב
  • דגם: Cessna 421B Golden Eagle II
  • מס' יצרן: 421B0118
  • מספר מושבים:
  • מספר מנועים: 2 מדגם (())

תולדות המטוס

  • המטוס נרשם על שם יצרנית המטוס. תחילה הוקצה למטוס אות הקריאה N8088Q אך לבסוף נרשם תחת אות הקריאה N423RD
  • המטוס נמכר לחברת ברק שרותי תעופה והופעל תקופה מסויימת תחת אות הקריאה N799KC ולבסוף נרשם תחת אות הקריאה 4X-CCI
  • במאי 1994 נמכר המטוס למפעיל פרטי
  • ב-20 ביוני 2001 קיבל המטוס תעודת כושר אווירי מטעם מנהל התעופה האמריקאי
  • ב-10 בפברואר 2003 נרשם על שמו של Chaplin Sherman V ונרשם תחת אות הקריאה N778GK