Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » Cessna 172E Skyhawk - 4X-CGM

Cessna 172E Skyhawk - 4X-CGM

פרטי מטוס

 • יצרן: Cessna Aircraft Company?, ארה"ב
 • דגם: Cessna 172E Skyhawk
 • מס' יצרן: 172-51675
 • מספר מושבים:
 • מספר מנועים: 1 מדגם (())

תולדות המטוס

 • N5775T
 • N422MD
 • המטוס הופעל על ידי חברת ברק שרותי תעופה ונרשם על שמה תחת אות הקריאה 4X-CGM
 • בשנת 1990 פנתה חברת ברק שרותי תעופה אל מינהל התעופה האזרחית בבקשה להשתמש במטוס לשם ביצוע הובלת מטענים קלים
 • בינואר 1995 מכרה החברה את המטוס
 • המטוס הופעל על-ידי חברת 'כנפי פז תעופה ותיירות'?