Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » Boeing 767-3Q8/ER - 4X-EAK

Boeing 767-3Q8/ER - 4X-EAK

פרטי מטוס

תולדות המטוס

 • ב-7 באפריל 1997 ביצע המטוס את טיסת הבכורה כשהוא נושא את הרישום הזמני N6005C
 • ב-16 ביולי 1999 נרכש המטוס על ידי חברת GECAS - GE Commercial Aviation Services
 • המטוס נמכר לחברת ILFC - International Lease Finance Corporation
 • ב-16 באפריל 1997 הוחכר לחברת Air Europe Italy ונרשם תחת אות הקריאה EI-CNS
 • ב-22 בדצמבר 2001
 • נמכר לחברת Volare Air Lines ונרשם תחת אות הקריאה I-VLEB אך העסקה לא יצאה אל הפועל
 • ב-23 באפריל 2002 הוחזר המטוס אל שדה התעופה בדאבלין, אירלנד
 • ב-29 במאי 2002 הוחכר לחברת Belair Air Lines ונרשם תחת אות הקריאה HB-ISE וקיבל את הכינוי 'Rondomondo'
 • ב-6 בפברואר 2007, במהלך טיסה מג'מאיקה לציריך, נסדק חלון תא הטייס כתוצאה מתקלה במערכת חימום החלונות, כשלוש שעות לפני הנחיתה
 • ב-3 ביוני 2008 הועבר בטיסה מציריך אל המבורג לשם צביעה מחדש בצבעי חברת Air Berlin - לאחר שחברת הבת Belair Air Lines החכירה את המטוס לחברת האם
 • ב-11 ביוני 2008 הוחל בהפעלת המטוס בחברת Air Berlin
 • ב-26 באוקטובר 2009 הועבר המטוס לאחסנה במינכן
 • ב-9 בפברואר 2010 יצא המטוס מברלין, דרך שדה התעופה בנגור, ארה"ב אל שדה התעופה Lake City לאחסנה
 • המטוס הגיע ב-12 בפברואר 2010, הוחזר לבעליו (חברת ILFC) ונרשם תחת אות הקריאה N271LF
 • ב-23 ביוני 2010 נחת המטוס בישראל לאחר שהוחכר לחברת אל על? ונרשם תחת אות הקריאה 4X-EAK לתקופת החכרה של 65 חודשים