Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 8 ביוני

8 ביוני

1967

  • מטוס שחק מס' 06 של טייסת 101? מופל במהלך תקיפת סוללות טילי SA-2 במצרים. בנימין (ארמן) רומח? שהטיס את המטוס, נהרג ומוכרז בחלל צה"ל שמקום קבורתו לא נודע.
  • ראובן רוזן? מפיל מטוס MiG-17? מצרי במטוס שחק מס' 58?
  • מטוסי חיל האוויר הישראלי מפציצים ספינת ביון של חיל הים האמריקאי במה שנודע כתקרית ליברטי
  • צה"ל משתלט על שארם א-שייח ועל קנטרה; המטכ"ל המצרי מוציא פקודת נסיגה כללית