Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 8 ביולי

8 ביולי

1967

  • שלושה זוגות ורביעייה מטייסת 'הכנף המעופפת'? מוזנקים לתקיפת מוצבים מצריים בתעלה.

1971

  • עשרה אנשי חיל האוויר נהרגו כשמסוק יסעור מס' 33? התרסק על חוף הים בפיתחת רפיח, באזור צפון סיני. המסוק שב ממשימת 'כתף'? באזור תעלת סואץ. בדרך חזרה יצא המסוק לים בגובה נמוך באזור אל-עריש והחל לפנות צפונה תוך כדי הנמכה. בעת ההתיישרות מול קו החוף הבחין הצוות בגובה הנמוך ובשיעור הנמכה והטיה גדולים ותפעל את המסוק על מנת להיחלץ, אך המסוק פגע במים. הישוב "נתיב העשרה" נקרא על שם עשרת ההרוגים.