Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 8 באפריל

8 באפריל

1970

  • ראש ממשלת ישראל, גולדה מאיר, חונכת את מטוס ה'ערבה' (IAI Arava 101 - 4X-IAI?) לאחר שזה השלים 20 טיסות ניסוי.