Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 8 בפברואר

8 בפברואר

1968

  • טייסת 'העמק' מודממת כהכנה לקליטת ראשוני מטוסי ה'עיט'. תשעת מטוסי המיסטר האחרונים שלה הועברו בשעה 10:30 אל טייסת 'הכנף המעופפת'? בבסיס תל נוף?

1971

  • העברת גדודי הנ"מ העוצבתיים תחת פיקודו של חיל האוויר

1999

  • בעת נחיתה בטיסה LY812 על מסלול 12 בשדה התעופה סחיפול באמסטרדם, החליק מטוס Boeing 747-245F/SCD - 4X-AXK? של חברת אל על?, "גמר מסלול" ונעצר בשלג 3 מטרים מעבר לקצה המסלול. הנזק שנגרם למטוס היה מזערי.

2000

  • מבצע 'לפיד איתן' - חיל האוויר הישראלי מבצע תקיפות בדרום לבנון בעקבות סדרת הפרות של הבנות מבצע 'ענבי זעם'?