Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 7 ביוני

7 ביוני

1948

  • מלחמת העצמאות: קיבוץ ניצנים נופל בידי המצרים בקרב על ניצנים

1967

  • הצנחנים כובשים את ירושלים העתיקה ומניפים את דגל ישראל על הר הבית
  • כוכב הס?, קברניט מסוק S-58 , יוצא לחלץ טייס אוראגן שנטש באזור גשר אלנבי. מסוקו נפגע מאש נ"מ, אך למרות הפגיעה מצליח הס לנחות ולחלץ את הטייס הנוטש. על מעשהו זכה בעיטור העוז.
  • מבצע 'אורים'
  • תקיפת שדה H-3. בתקיפה מופל מטוס ווטור ל' מס' 65?

1981