Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 4 ביוני

4 ביוני

1948

  • הקרב הימי מול חופי תל אביב

1956

  • מטוסי המוסקיטו מוצאים משרות בטייסת 'העמק'. הוצאתם מן השירות נועדה לאפשר את קליטתם של מטוסי המיסטר 4. אספקת המטוסים החלה באפריל 1956 לטייסת 101?. קליטתו של המיסטר בחיל דחקה כמעט לחלוטין את מקומם של מטוסי הבוכנה מן הסד"כ המבצעי והעמידה אותו בחזית הטכנולוגיות של מטוסי התקופה.

1968

  • פרוייקט מטוס ה-'Bush STOL' מוצג בפני ממשלת ישראל ומקבל את אישורה. לימים יקבל המטוס את השם העברי 'ערבה'
  • מהשעה 15:25 עד השעה 17:40 הוזנקו שלוש רביעיות מטייסת 'הכנף המעופפת'? לתקיפת תותחי לונג טום ירדניים שהפגיזו את קיבוץ אשדות יעקב ואת הישובים סביבו. התקיפות בוצעו מגובה 15,000 רגל כדי לחמוק מפגזי ה-40 מ"מ של הנ"מ הירדני.

1970

  • מטוס מיסטר מס' 44 אותו מטיס סגן? צבי קנור? בעת תקיפת ריכוזי שריון וחי"ר מצריים באיזור קנטרה מופל. קנור חולץ בשלום

1982

  • (4-6 ביוני) - תקיפות תגמול בלבנון בעקבות ההתנקשות בשגריר ישראל בלונדון - שלמה ארגוב - למעשה מהלך הפתיחה של מלחמת 'שלום הגליל'?
  • מטוסי 'עגור' מטייסת 100? הוזנקו לביצוע סיור לאורך הגבולות בגזרה הצפונית

1991

  • טייסת 69? עוברת אל בסיס חצרים? כחלק מהמעבר של בסיסי חיל האוויר לדרום הארץ.