Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 4 באוגוסט

4 באוגוסט

1968

  • טייסת 'הנמר המעופף'? מבצעת גיחה מבצעית ראשונה ותוקפת מפקדות ומתקני מחבלים באזור א–סלט בירדן, בתגובה לפעילות מחבלים מהארגונים "אל–פתח" ו"החזית העממית" משטח ירדן. שישה מטוסים הטילו כל אחד חמש פצצות של 250 ק"ג.