Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 3 בנובמבר

3 בנובמבר

1956

  • מטוסי חיל האוויר תוקפים את המשחתת הבריטית - HMS Crane ששהתה באיזור לליווי מיכליות דלק, והיתה חלק מכח המשימה הבריטי ששהה באיזור עוד לפני מבצע מוסקיטר?. רק למחרת התבררה הטעות.

1970

  • סגן-משנה? אמיר (קלוריסקי) קדרון?, נכנס הטייס לוורטיגו במטוס מיסטר מס' 92 - צולל לקרקע ומתרסק