Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 28 בפברואר

28 בפברואר

1969

  • מטוס ה"סער" הראשון מוצג בפני קצינים בכירים בח"א

2008

  • מבצע 'חורף חם' בשטחי רצועת עזה, פורץ כתוצאה מהתלקוחות הגזרה בעקבות סיכול ממוקד שביצע צה"ל בפעילי חמאס. הסיכול גרר ירי רקטות קסאם על שדרות ואשקלון, ולאחר שאדם אחד נהרג כתוצאה מפגיעת קסאם במכללת ספיר פתח צה"ל במבצע. המבצע הסתיים ב-3 במרץ 2008