Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 28 במאי

28 במאי

2003

  • טייסת 'מגיני הדרום' מזניקה לראשונה מטוסי 'נץ', שהיו בכוננות יירוט בבסיס נבטים?, בעקבות תקלה שארעה למסוק 'צפע' מטייסת הקוברות שהיה באימון מעל שטחי הרשות הפלסטינית. צוות המסוק הצליח להנחיתו בעמק האלה והניצים הוחזרו לנחיתה.