Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 27 באפריל

27 באפריל

1959

  • רביעיית מטוסי MiG-17? חודרת אל המרחב האווירי של ישראל וטסה לכיוון מכתש רמון. זוג מטוסי מיסטר של טייסת 101? מוזנק ליירוט אך אינו מצליח לפגוע במטוסים. זה היה קרב האוויר האחרון של מטוסי המיסטר.

1966

  • מוטי הוד? מתמנה למפקד חיל האוויר? השביעי

1974

  • מסוק צירעה מס' 17? של טייסת 'מובילי הלילה'? נפגע מטיל נ"מ סורי בעת חילוץ פצועים מהחרמון ומופל