Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 26 ביולי

26 ביולי

1960

  • מטוס מיסטר מס' 28 של טייסת 101? מתרסק במהלך יעף הפצצה במטווח מטרד. הטייס נטש בשלום.

1985

טייסת 'החרב המתהפכת'? קולטת את מסוקי ה'דולפין' לאחר סגירת טייסת 'מגיני המערב'?

2011

  • במסגרת תרגיל "שמיים כחולים 2010" - אימון משותף של חיל האוויר הישראלי וחיל האוויר הרומני ברומניה, פוגע מסוק יסעור מס' 46 בהר והתרסק. במסוק היו שבעה אנשי צוות, ארבעה טייסים, שני מכונאים מוטסים ומשקיף מחיל האוויר הרומני.