Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 21 במרץ

21 במרץ

1968

  • כהכנה למבצע 'תופת'? לביעור קיני המחבלים בעיירה כראמה, מזרחית לירחו, בשעה 07:18 המריאו זוג מיסטרים ממטוסי טייסת 'הכנף המעופפת'? ופיזרו כרוזים שהודיעו לצבא הירדני, שצה"ל אינו מעוניין לפגוע בו. אך השריון הירדני התערב בפעולה ומטוסי חיל האוויר הוזנקו לסיוע קרוב לכוחות השריון והצנחנים שהסתבכו בקרב. תריסר רביעיות ו-2 זוגות ממטוסי טייסת 'הכנף המעופפת'? תקפו ריכוזי שריון ירדניים וכוחות באיזור גשר אדם, בפצצות ובצליפה יחד עם מטוסי ווטור מטייסת 'אבירי הצפון' משעה 08:15 ועד 17:45 .

1969

  • הקמת טייסת 'הדרקון המעופף'?
  • שאול גלבוע? נהרג בהתרסקות מטוס אוראגאן מס' 05? לאחר שמטוסו נפגע מאש נ"מ במהלך תקיפת מוצבים ירדניים סמוך לגשר אלנבי

2011

  • משרד התחבורה שלל את רישיון ההפעלה של סאן דור?