Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 16 בספטמבר

16 בספטמבר

1996

  • במהלך אימון לילי משותף עם שני סטי"לים, התרסק מסוק דולפין מס' 905 - 4X-FJB בים התיכון, ככל הנראה כתוצאה מכניסת הצוות לוורטיגו ונפל לים, כ-11.5 מייל צפונית מערבית לחוף בת גלים בחיפה. בהתרסקות נספו שלושת אנשי הצוות.