Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 15 בפברואר

15 בפברואר

1963

  • עזרא זרזיף? נהרג בתאונת מטוס אוראגאן מס' 21?

1968

  • מבצע 'שיבולת'? - פעילות מבצעית ראשונה של מטוס ה'עיט' מעבר לגבול
  • יום קרב בכל גזרת הבקעה, כשהירדנים מפגיזים ישובים שלנו, וצה"ל משיב אש. מטוסי ח"א ביצעו כ-100 גיחות תקיפה. טייסת 'הכנף המעופפת'? הזניקה בשעה 15:30 רביעייה של מטוסי מיססטר אך למטוס אחד היתה תקלת קשר והוא שב על עקבותיו עקב הוראה שאמרה שלא יוצא מטוס לגיחה עם תקלת קשר, במטוס נוסף נוצרה תקלת דלק והוא חזר לנחיתה. הזוג שנותר ביצע 2 יעפי תקיפה. שתי שלישיות הוזנקו בשעה 17:55 חמושות בפצצות ובנורים. הפגיעות היו מדוייקות.

1980

  • מטוס פוגה מס' 038? המריא מבסיס חצרים? כשבו המדריך סרן? אוריון סלומון? ופרח הטייס טל צרי?. מטרת הגיחה הייתה אימון ניווט בגובה נמוך ותקיפות חטף באיזור הנגב. בהיות המטוס מעל לנגב הורע מזג האוויר ובסיס העננים הלך והנמיך. המדריך הפסיק את האימון והורה לחניך לשוב לבסיס. בדרכו חזרה פגע המטוס בהר חורשה והתרסק. הצוות נהרג.