Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 14 בדצמבר

14 בדצמבר

1950

  • שלמה שמיר? ממונה למפקד חיל האוויר? השלישי
  • עיטור המופת - עודד אברבנאל? על חילוץ צנחן תקוע במהלך הצנחה ממטוס דקוטה מס' 1402 - 4X-FAH?