Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 13 בנובמבר

13 בנובמבר

1964

  • טייסת 'העמק' מבצעת את התקיפה המבצעית הראשונה בתולדותיה בהפצצת כוחות סוריים בתל עזזיאת ותל חמרה.
  • מטוסי ווטור מטייסת 'אבירי הצפון' תוקפים מוצבים סוריים ברמת הגולן בתגובה לתקריות אש בגבול. תקיפה זו הייתה מוצלחת ובעקבותיה שב השקט לגבול.

1966

  • מבצע 'מגרסה' - הקרב על סמוע - פעולת תגמול בדרום הר חברון
  • רן (פקר) רונן מפיל מטוס Hawker Hunter? של חיל האוויר הירדני במטוס שחק מס'?
  • מטוס האוראגן של יוחנן (רוזר) בן-צבי נפגע מאש נ"מ ירדנית. הוא מסרב לנטוש ומביאו לנחיתה בשלום. על כך זכה בעיטור המופת?