Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 11 בפברואר

11 בפברואר

1957

  • סגן? יעקב גרבר? נוחת נחיתת אונס במיסטר מס' 42, לאחר שכן הנסע לא ירד והדלק אזל. המטוס נהרס והטייס נפצע קשה.

2003

  • אילן רמון? האסטרונאוט הישראלי הראשון מובא למנוחות בבית העלמין בנהלל - בחלקה הצופה אל בסיס רמת דוד?