Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 11 באפריל

11 באפריל

1956

  • ששת מטוסי המיסטר 4 הראשונים יוצאים לישראל מבסיס מונט דה מארסן בשעה 07:00. את השלישיה הראשונה במסגרת מבצע ההעברה שכונה מבצע 'רז-יש'?, הוביל בני פלד? ואת השלישיה השניה דני שפירא?. טייס צרפתי ליווה אותם במטוס המיסטר שלו עד לאמצע הדרך. הנתיב עבר מעל קורסיקה, וכלל נחיתה באיטליה ולבסוף נחיתה בבסיס חצור?.

1996

  • צה"ל יוצא למבצע 'ענבי זעם'? בעקבות ירי רקטות של ארגון החזבאללה לכיוון יישובים בגבול הצפון. המבצע מסתיים ב-27 באפריל 1996